Een omgangshuis

Misschien heb je wel eens gehoord van een omgangshuis of heb je er mee te maken. Wat is een omgangshuis eigenlijk?

Een omgangshuis is er om kinderen en ouders contact te laten houden als dat niet zomaar afgesproken kan worden tussen ouders en tussen ouder en kind. Dat kan verschillende redenen hebben. Soms kunnen ouders samen niet zo goed afspraken maken, soms wil een kind een ouder lange tijd niet zien, soms is een ouder een tijd lang niet in contact geweest om heel andere redenen en is het spannend om die ouder weer te gaan zien. Als een gescheiden ouder de kinderen niet naar hun andere ouders kan of durft te laten gaan, zelfs niet voor een dag, is er de oplossing van het omgangshuis: het omgangshuis. Daar kan een ouder de kinderen zien en spreken, zonder dat de andere ouder zich zorgen hoeft te maken.

In een omgangshuis staat het kind centraal. Elk kind heeft namelijk recht op een goed contact met beide ouders. Er is tijdens de bezoeken altijd een begeleider aanwezig die toezicht houdt. Een omgangshuis zet zich ook in om het contact tussen de gescheiden ouders te verbeteren. Doel is altijd om de communicatie en het vertrouwen tussen de ex-partners te herstellen, zodat er een ‘normale’ omgangsregeling tot stand kan komen. Ouders kunnen zichzelf aanmelden, of worden doorverwezen door de rechtbank of de Kinderbescherming.