Jongeren

Hoe reageren jongeren op de echtscheiding van hun ouders?

Ook jongeren hebben het niet altijd gemakkelijk wanneer hun ouders scheiden of gescheiden zijn. Van de ene dag op de andere pendelen ze tussen de ouders in en in vele gevallen krijgen ze er ook nog eens een stief-familie bij. Maar ook voor de omgeving verandert er van alles in de relatie tot de jongere. Enkele mogelijke reacties van pubers op de echtscheiding van hun ouders:

Pubers:
- Nemen de verantwoordelijkheid over van hun ouders
- Vluchten weg van huis, experimenteren met relaties en seks
- Kunnen boos of agressief zijn (m.n. jongens)
- Zijn verdrietig of angstig (m.n. meisjes)

Wat voelen jongeren zoal na de scheiding van hun ouders?
- Verdriet
- Angst
- Boosheid
- Verzet
- Eenzaamheid
- Schuld
- Machteloosheid
- Opluchting
- Loyaliteit
- Zorg om hun ouders
- Verantwoordelijkheid
- Een grotere zelfstandigheid
- Een grotere weerbaarheid

Hoe zit het leven van deze jongeren eruit, jaren later?

Een grote groep jongeren:
- Leert goed omgaan met de veranderingen in hun leven door een scheiding
- Wordt zelfstandiger en weerbaarder
- Gaat bewust met de eigen relaties om

Een kleine groep jongeren:
- Blijft het moeilijk hebben om de scheiding van de ouders te verwerken
- Heeft een minder goede band met één ouder
- Haalt minder goede resultaten op school
- Is onzeker om een relatie aan te gaan of in stand te houden
- Gebruikt meer drugs en alcohol

Wat maakt het jongeren moeilijk?
- Eindeloze ruzies tussen ouders
- Verlies van contact met en betrokkenheid van een ouder
- Ouder zonder steun van anderen
- Geen steun van vrienden of volwassenen
- Een langdurige rechtbankprocedure
- Zelf een moeilijk temperament of minder draagkracht hebben

Wat helpt jongeren?
- Geen conflicten (meer)
- Goede afspraken
- Aandachtige ouders
- Een opvoeding met warmte en overleg
- Een duidelijke uitleg
- Een goed gesprek
- Een netwerk van vrienden
- Tijd om verdriet te verwerken
- Professionele hulp

Tips van jongeren aan hun ouders
- Praat met ons voor jullie gaan scheiden
- Denk er goed over na
- Wees eerlijk en verzwijg niets voor ons
- Luister naar ons
- Betrek ons bij de regelingen als we dat willen
- Maak duidelijke afspraken en houd je eraan
- Ga niet te ver uit elkaar wonen
- Houd allebei contact met ons
- Laat ons naar jullie allebei toe komen
- Maak geen ruzie waar we bij zijn
- Houd je aan dezelfde huisregels van vroeger
- Ga ons niet extra verwennen
- Geef onze andere ouder niet de schuld van ons gedrag of onze slechte cijfers
- Geef ons een huisdier
- Blijf niet bij elkaar voor ons