Basis training

Deze training is geschikt voor professionals die de capaciteiten en mogelijkheden hebben om intensieve interventies uit te voeren gericht op de beïnvloeding van ouder-kindinteracties en empowerment. Het gaat daarbij om de coaching en ondersteuning van kinderen zowel individueel als in het groepsproces.

M.b.t  de ouders van de kinderen is men in staat informatie en opvoedingsstrategieën over te dragen gericht op het voorkomen en verminderen van scheidingsproblematiek en daar uit voortkomende (gedrags) problemen bij kinderen. Een belangrijk aspect van de KIES-werkwijze is ook het bevorderen van de autonomie en zelfregulatie van zowel kind als ouders. De interventie aan de kinderen aangeboden op school bestaat uit 8 sessies van ± 60 (basisonderwijs) tot 90 (mogelijk in het voortgezet onderwijs) minuten per keer van lotgenotencontact.

De KIES basistraining biedt deelnemers een goede vervolg ondergrond naast de eigen opleiding en reeds opgedane werkervaring voor het uitvoeren van KIESinterventies en tevens een aantal technieken en materialen om kinderen en ouders succesvol te ondersteunen bij het omgaan met uiteenlopende situaties en scheidingsproblemen van kinderen en ouders.

Het basisprogramma is bedoeld om op scholen aan te bieden met twee gecertificeerde KIES-coaches per KIES-groep. Daarnaast kan de opgedane kennis en vaardigheden worden ingezet binnen bestaand werk in contact met scheidingskinderen en hun ouders en/of gebruikt worden als basis vooraf aan het volgen van een specialisatie middels één of meer KIES nascholingsdagen.

Doelgroep
De KIES-coach training is ontwikkeld voor professionals met minimaal een hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond die zich in hun werk bezighouden met kinderen in scheidingssituaties en kennis hebben van de ontwikkeling van kinderen en groepswerk. Kennis en ervaring met gezinsinterventies in meer of minder intensieve vorm is een pre. Deelnemers zijn over het algemeen; IB-ers, zorgcoordinatoren onderwijs, (school) maatschappelijkwerkenden, psychologen, (ortho)pedagogen, creatieftherapeuten, sociaal/jeugdverpleegkundigen, SOVA trainers.

Doelstelling
Na afloop van de training en aansluitende certificeringsbijeenkomst hebben deelnemers kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:

 • Toepassen van het KIES programma primair binnen het onderwijs en waar noodzakelijk en mogelijke andere instanties in afstemming met het Expertise Centrum Kind en Scheiding
 • Vroegtijdige onderkenning en beïnvloeding van (echtscheidings)problemen bij kinderen;
 • Risico’s en protectieve factoren die voorkomen binnen scheidingssituatie;
 • De basisprincipes van coaching en empowerment;
 • Een inschatting maken van het functioneren van kind en ouders;
 • De toepassing van informatieoverdracht en overdracht van opvoedingsstrategieën bij scheidingsproblemen;
 • Kennis verstrekken aan collega’s/professionals binnen het onderwijs mbt belangen van het kind en scheidingssituatie

Duur
Vooraf huiswerkopdracht
Twee dagen 
basistraining door twee trainers en ochtend met twee training acteurs

Aantal deelnemers

Maximaal 14

Kosten
€  1.395,00 exclusief BTW per deelnemer, kosten voor deelname wordt per jaar bijgesteld

Voor lidmaatschap en vermelding van de gecertificeerde en geregistreerde KIES-coach zal vanaf 2018 een bijdrage gevraagd worden. Eens per twee jaar is het volgen van een nascholing verplicht om het certificaat actueel te houden vanuit kwaliteit bewakende instanties verplicht.

Aanmelden door mailen ovv aanmelding basistraining KIES met relevante CV naar info@kiesvoorhetkind.nl

Incompanytraining is mogelijk waarbij een korting kan worden berekend, neem hiervoor contact op met info [at] kiesvoorhetkind.nl

Inhoud training
Tijdens de training krijgen de deelnemers benodigde informatie over het KIES-programma, de indicaties voor de interventie, de inhoud en opbouw van deze interventie.De deelnemers participeren door eigen ingebrachte bevindingen, expertise, ervaring en vragen. De bespreking van deze vragen en verzamelde gegevens uit de praktijk is een belangrijk aandachtspunt. In de training maken deelnemers kennis met het KIES-programma en de toepassingsproblemen die zich daarbij kunnen voordoen. Meer specifiek omvat de training de volgende onderdelen:

 • Leerwensen en inschatting eigen competenties voor- en achteraf;
 • Wetenschappelijk basis KIES-programma;
 • Oorzaken van scheidingssproblemen bij kinderen;
 • Werken met KIES-coaching;
 • Uitleg/instructie over de verschillende onderdelen van de interventie;
 • Rollenspel en oefenen van vaardigheden in risicovolle situaties.

Certificering
Aan het einde van de basistraining vindt de certificering plaats en is bedoeld als kwaliteitscontrole. De certificering omvat de volgende onderdelen:

 • Huiswerkopdracht
 • Toetsing mbt de theorie achter het programma / voldoen van opdrachten tijdens de training;
 • Rollenspel met cruciale elementen van de KIES-interventie.

Bij voldoende bekwaamheid ontvangen deelnemers een certificaat.

Certificaat
Het certificaat geeft deelnemers de volgende mogelijkheden:

 • Opname op de lijst van erkende KIES-uitvoerders;
 • Het recht om de KIES-interventie basis KIES-coach uit te voeren;
 • Het recht om de merknaam KIES te gebruiken voor de activiteit waartoe gecertificeerd op het gebied van KIES-coaching;
 • Mogelijkheid voor lidmaatschap tegen vergoeding van het platform KIES waarmee men toegang krijgt tot het gesloten deel van de website van KIES. Hiermee krijgt men toegang tot bijvoorbeeld extra specifieke werkmaterialen en een forum voor KIES professionals;
 • Actuele informatie in de vorm van nieuwsbrieven of andere vormen van informatieverstrekking;
 • Uitnodigingen voor studiebijeenkomsten gericht op nieuwe of bestaande KIES-programma onderdelen;
 • Toegang tot de KIES nascholingen