Kwaliteit

Scholing voor de KIES-coach speelt een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit van het KIES programma. Het is voor instellingen ook de enige manier om toegang te krijgen tot de KIES interventies enĀ  een aantal materialen. Professionals die een training volgen en hun certificaat halen worden als KIES-coach geregistreerd en zijn daarna gecertificeerd om een of meerdere KIES-interventies uit te voeren. Tevens krijgen zij toegang tot het gesloten deel van de KIES website.

De trainingen zijn aanvullend op een vereiste HBO opleiding in onderwijs/jeugdzorg, en richten zich specifiek op het kunnen uitvoeren van een bepaalde KIES-interventie. Een training duurt twee en een halve dag, en de nascholingen over het algemeen een dag of twee dagdelen.

In de trainingen ligt het accent op oefenen met de verschillende onderdelen van de interventie wat betreft kennis en overdracht van theorie en praktijk. Coaching, zelfreflectie en zelfregulatie vormen daarbij de rode draad.
Alle trainingen worden uitgevoerd door ervaren trainers. Er is zowel een incompany-aanbod als een open inschrijving mogelijk voor de kennismakingsworkshop en trainingen voor de basis training KIES en nascholingsdagen als interventie voor de reeds opgeleide KIES-coach.

Materialen
Er zijn verschillende materialen ontwikkeld specifiek voor en ter ondersteuning van de uitvoering van de verschillende KIES interventies:

  • Handleidingen voor theorie en praktijk behorende bij de trainingen en nascholingen voor de professionals;
  • Brochures over de verschillende interventies voor kinderen, ouders, onderwijs, scheidingspraktijk, professionals;
  • Communicatie kaarten voor ouders;
  • Spel Your next level;
  • Werkboek KIES voor mij!