Nascholingen

Na de basistraining / specialisaties

Na het volgen van de basistraining tot KIES-coach (met name gericht op onderwijs groep 4 t/m 8 en voortgezet onderwijs (KIES voor jezelf) en scheiding en kinderen in het algemeen) is het voor de KIES-coach mogelijk om zich te specialiseren door het volgen van de volgende nascholingen door overdracht van de betreffende programma’s;

  • KIES- Jongere kind groep 1 t/m 4
  • KIES- Bijzondere Kind, kinderen speciaal en regulier onderwijs met aangepast programma
  • KIES- voor mij!, individuele begeleiding op maat
  • KIES- Omgangsbegeleiding, bijeenkomsten in de scheidingspraktijk ism een scheidingsbemiddelaar ten behoeve van het ouderschapsplan en eerste verwerking/bewustwording voor het kind/de jongere
  • KIES-Gescheiden Opvoeden, Aanbod voor ouders; gespreksbijeenkomsten en cursus en Themabijeenkomsten voor de volwassenen in het samengestelde gezin
Voor KIES-coaches en organisaties namens KIES-coaches: Meer informatie over de nascholing en data en/of opgeven voor een uitnodiging? Mail info@kiesvoorhetkind.nl
Elke nascholing omvat overdracht van het programma. Er wordt van uit gegaan dat de professional over voldoende praktijk kennis met betrekking tot de doelgroep beschikt om het betreffende programma na een ééndaagse scholing aan te kunnen bieden. Elke nascholing is een vervolg op de basistraining tot KIES-coach.