KIES voor het Bijzondere Kind

Het programma KIES voor het bijzondere kind richt zich op kinderen van gescheiden ouders al dan niet gediagnosticeerd met ADD, ADHD, een vorm van autisme, PPD-NOS en waarbij de leer en gedragsproblemen van kinderen nogal eens samenhangen met of versterkt worden door scheidingsproblematieken zoals voortdurende conflicten, opvoedingsproblemen, stress of klachten zoals bezorgdheid, paniekdenken en neerslachtigheid. Deze problemen leiden ertoe dat ouders vaak nog meer moeite hebben om hun kind te begrijpen en opvoedingsvaardigheden toe te passen waardoor de problematiek voor kind en ouder toeneemt en leer en gedragsverbetering bij het kind uitblijft.

Deze KIES-interventie kan worden ingezet als aangepast programma binnen het regulier onderwijs waar meerdere ‘bijzondere kinderen’ deelnemen aan het KIES-programma of als programma binnen het Speciaal Onderwijs.

De aanpassing van het programma kan worden afgestemd op de individuele behoeften van de kinderen, de groep en de problematiek in de gezinnen. De omvang van de bijeenkomsten voor ouders en de mogelijk gewenste hulp aan ouders is groter dan kan variëren van 3 tot meerdere sessies. De KIES-coach werkzaam met dit programma biedt naast het KIES programma voor de kinderen extra informatie aan ouders en eventuele ondersteuning of verwijzing voor de toepassing van kennis over kinderen en hun gevoelens en reacties bij scheidingssituaties en opvoedingsvaardigheden in moeilijke situaties.

Met speciale dank voor haar bijdrage aan pedagoge, orthopedagoge en gezinsbegeleider en KIES-coach, Jacquelijn van der Vijver.

Doelgroep
Deze nascholing is ontwikkeld voor KIES professionals met minimaal een hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond die zich in hun werk bezighouden met kinderen in het Speciaal Onderwijs, Basis Onderwijs met speciale zorgtaken, gezinsinterventies in meer of minder intensieve vorm zoals (intensief) ambulante gezinsbegeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, psychologen, (ortho)pedagogen.

Aantal deelnemers maximaal 15
Kosten € 320,00 exclusief 19% BTW per deelnemer

Inhoud nascholing
In deze nascholing voor KIES-coachen wordt de inhoud van het aangepaste KIES programma doorgenomen. Het accent ligt op de praktijk, de groep kinderen en speciale zorg en ouderondersteuning. De uitwisseling van reeds opgedane ervaring met echtscheidingskinderen binnen deze groep bijzondere kinderen is een onderdeel van het programma.

In de nascholing wordt geoefend met de vaardigheden uit het aangepaste KIES programma die kinderen en hun ouders kunnen helpen om beter te leren communiceren en leren omgaan met tegenslag en stress in situatie van echtscheiding.

Professionals leren ook op welke manier zij deze groep kinderen en ouders kunnen stimuleren om meer samen te werken bij de verwerking van de scheiding, de opvoeding door alleenstaande ouders, praten met elkaar en samen conflicten op te lossen.

Aan het einde van de nascholing hebben professionals hun kennis en vaardigheden uitgebreid op de volgende gebieden:

 • Uitvoeren van het programma KIES voor het bijzondere kind
 • Beoordeling van situatie van de kinderen
 • Beoordeling van persoonlijke – en relatieproblemen bij ouders;
 • Verminderen van ouderconflicten, verbeteren van de communicatievaardigheden van de ouders met kind en ex-partner en het stimuleren van partnersteun bij het samengestelde gezin;
 • Kinderen en ouders helpen onafhankelijk oplossingsstrategieën te ontwikkelen;

De certificeringsbijeenkomst omvat de volgende twee onderdelen:

 • Opdrachten
 • Praktijk en theorie;
 • Rollenspelen met cruciale elementen van de interventie.

Bij voldoende bekwaamheid ontvangen deelnemers een certificaat.

Het certificaat geeft deelnemers de volgende mogelijkheden:

 • Opname op de website als erkende KIES-uitvoerder bijzondere kind;
 • Het recht om de KIES-interventie uit te voeren;
 • Het recht om de merknaam KIES te gebruiken voor activiteiten op het gebied van echtscheidingsondersteuning middels het KIES programma;

Aanmelden voor deze nascholing voor KIES-coachen bij info@kiesvoorhetkind.nl