Nascholing Gescheiden Opvoeden / 3 keer aanbod voor volwassenen

KIES – Gescheiden Opvoeden

Gespreksgroep, Cursus, Themabijeenkomsten Aandacht voor t samengestelde gezin
Deze nascholing geeft inzicht in de basisprincipes voor opvoedingsondersteuning aan ouders, zoals die vorm heeft bij het KIES programma, ter preventie van scheiding en psychosociale problematiek bij kinderen. Ouders hebben recht op goed onderbouwde en onderzochte informatie over de opvoeding bij scheiding en ontwikkeling van kinderen in scheidingssituatie. KIES Gescheiden Opvoeden is gebaseerd op praktijkervaring, ontwikkeling en onderzoek en kent drie vormen.

 • Gespreksgroep gescheiden Opvoeden
 • Cursus Gescheiden Opvoeden
 • Themabijeenkomsten ‘Aandacht voor het samengestelde gezin”

Belangrijk is dat KIES professionals toegerust zijn voor begeleiding en coaching van ouders in scheidingssituatie en antwoord kunnen geven op alledaagse vragen van ouders in relatie tot scheiding, kinderen en opvoeden.

Deze nascholing richt zich op professionals die kortdurende contacten aangaan met ouders in basisvoorzieningen op lokaal niveau zoals onderwijs, buurthuizen, opvoedinsgsteunpunten, centra jeugd en gezin.

Het doel van het aanbod van Gescheiden Opvoeden is dat zij aan individuele gescheiden ouders en gescheiden ouders in groepsverband begeleiding en  informatie kunnen geven die is toegespitst op de vraag van de ouders zelf. De informatie heeft betrekking op de behoeften en de ontwikkeling van kinderen in situatie van scheiding en over het hanteren van veel voorkomende problemen die meestal samenhangen met een bepaalde fasen in de scheiding en/of de ontwikkeling van kinderen. Het doel van Gescheiden Opvoeden is om steun aan gescheiden ouders en informatie breed beschikbaar te stellen en het praten over gescheiden opvoeden en hulp vragen bij scheidingsproblematiek te normaliseren. Daarnaast kunnen KIES-coachen de ouders wijzen op andere vormen van hulp of steun als het gevolgde aanbod van KIES Gescheiden Opvoeden niet voldoende is.

Doelgroep
KIES professionals die regelmatig vragen van ouders krijgen over scheiding en kinderen in de leeftijd 0-18 jaar en de mogelijkheid hebben om daar een gesprek over aan te gaan. Dat kunnen KIES-coaches zijn in onderwijs of voorzieningen voor opvoedingsondersteuning, buurthuizen, Centra Jeugd en Gezin of binnen een instelling voor de JGZ.

Doelstelling
Na afloop van de nascholing zijn deelnemers in staat om:

 • Vragen over scheiding en opvoeden te verhelderen;
 • Beleving en behoeften van kinderen en scheiding kunnen overbrengen;
 • Ouders aanzetten tot eigen oplossingsstrategieën zoeken;
 • Ouders de situatie van hun kind opnieuw laten plaatsen;
 • De basisprincipes van opvoeden en positieve communicatie over te brengen;
 • Adequaat om te gaan met vragen van ouders;
 • Ouders suggesties te geven voor de aanpak van een bepaalde problematische scheidingssituaties;
 • Ouders van relevante informatie kunnen voorzien die past bij hun vraag;
 • Ouders zo nodig te verwijzen naar andere hulp of steun.

Duur
1 dag of 2 dagdelen
Totale studiebelasting ± 7 uur scholing en uren studie van de theoriemap

Aantal deelnemers
Maximaal 15

Kosten € 320,00 exclusief 19% BTW per deelnemer per deelnemer

Inhoud nascholing
Tijdens de nascholing krijgen de deelnemers een korte introductie over opvoeden en kinderen en scheiding. Aan bod komen veel voorkomende oorzaken van problemen bij scheiding voor kinderen en ouders en samengestelde gezinnen en de stappen om een probleem te verhelderen. Daarnaast wordt ingegaan op eigen mogelijke oplossingen en uitwisseling van ervaringen tussen ouders. De deelnemers leren aan de hand van een variatie aan werkvormen de ouders bewust te maken en uit te nodigen om te vertellen over en werken aan eigen problemen en vragen.

Bij het volgen van de scholingsdag en het bestuderen van het studiemateriaal maken de deelnemers gedurende de scholing zelfstandig een toets d.m.v. opdrachten, de opdrachten zijn mede bedoeld om de kennis over KIES Gescheiden Opvoeden te toetsen. Indien de toetsing is behaald ontvangen deelnemers een certificaat van KIES Gescheiden Opvoeden.

Certificaat
Het certificaat geeft deelnemers de volgende mogelijkheden:

 • Opname op de lijst van erkende KIES Gescheiden Opvoeden-uitvoerders;
 • Het recht om KIES Gescheiden Opvoeden uit te voeren;
 • Het recht om de merknaam KIES te gebruiken voor Gescheiden Opvoeden activiteiten;

Aanmelden voor deze nascholing via info@kiesvoorhetkind.nl