Toelatingsvoorwaarden

Om aan de KIES training te kunnen deelnemen moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. Beschikken over een relevante vooropleiding. Dit is minimaal een HBO opleiding. Voorbeelden: PABO (met nascholingen mbt zorgtaken), (ortho)pedagogiek, maatschappelijkewerk, psychologie en menswetenschappen.
  2. Voldoende praktijkkennis hebben voor de uitvoering KIES-coach.
  3. Professioneel werkzaam zijn en/of ervaring hebben in de jeugd gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg, justitie, leerlingenbegeleiding, welzijnszorg, opvoedingsondersteuning.
  4. Bij ervaringsdeskundigheid ivm scheiding en verlies ervaring voldoende bewust van de noodzaak eigen ervaring en werk professioneel te kunnen scheiden van perspectieven en grote mate van verwerking is doorlopen. De training tot KIES-coach kan het doorlopen van het eigen proces opnieuw in gang zetten. Bij twijfel hierover neem contact met ons op.

Deelnemers ontvangen vooraf een huiswerkopdracht.  Na deelname en voldoende bevonden motivatie, inzet en kennis ontvangt de deelnemer na de training een getuigschrift van de gevolgde KIES scholing. De trainers kunnen om gegronde en gemotiveerde reden dit getuigschrift weerhouden.

Kandidaten melden aan via de website/e-mail en zenden hun CV mee. U wordt ingedeeld op de eerstvolgende training waar plaats is. De betaling van de kosten moet vooraf  worden voldaan, hiermee wordt u definitief ingedeeld op de te volgen training of nascholing.
Het werken met KIES na certificering is geheel op eigen verantwoordelijkheid. KIES-coachen hoeven geen fee af te dragen voor hun werk.

De basis training tot KIES-coach geeft de mogelijkheid om met een collega KIES-coach het programma op scholen aan te bieden. De school kan daarbij vragen om een verklaring omtrent het gedrag. Deelnemers aan de KIES-coach training moeten daar dus over kunnen beschikken.

(under construction)
Formulier; De deelnemer vult alle velden naar waarheid in. Indien de toelatingseisen niet duidelijk zijn kan toegang geweigerd worden en is vraag voor deelname per e-mail noodzakelijk. Pas daarna wordt men definitief aanvaard en ontvangt men de concrete informatie zoals data, enz. Wanneer men is ingedeeld en toegang niet aanvaard wordt, zal het inschrijvingsbedrag teruggestort worden.