Aansluiten bij behoefte; het nieuwe hulpverlenen

Maatschappelijk ondernemen

Het Expertise Centrum Kind en Scheiding speelt al jarenlang een aanjaag rol in de ontwikkeling van het maatschappelijk bewust worden van de positie van het kind in scheidingssituatie. Als onafhankelijk onderzoeker en adviseur signaleert het Expertise Centrum Kind en Scheiding signalen van ontbrekende zorg en aandacht voor het kind, knelpunten in de relatie scheiding en onderwijs en scheiding en maatschappelijke gevolgen. We dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en hebben een voorbeeldfunctie voor vele programma’s in het aanbod voor het kind in scheidingssituatie.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling in relatie tot hoe we omgaan met elkaar en onze relaties kan ons helpen onnodig leed te voorkomen. Duurzame ontwikkeling gaat om het rekening houden met people, planet en profit en de komende generaties. Het Expertise Centrum Kind en Scheiding informeert plaatselijke, provinciale en landelijke overheden over het beter en zichtbaar uitdragen van boodschappen en hulpaanbod voor het beter aangaan en omgaan met elkaar voor een duurzame kind-ouder relatie en de reactiedriehoek ouder-kind en onderwijs. Het Expertise centrum Kind en Scheiding brengt belanghebbenden bij elkaar, ontwikkelen communicatiemodellen en concrete concepten die duurzame ontwikkeling tussen kind en ouder en ouder-kind en onderwijs dichterbij brengen. Vanaf het begin zijn onze programma’s ontvangen als een kansrijk concept en is het programma KIES doorlopend getoetst door de  Universiteit Utrecht.

Vernieuwing

Het Expertise Centrum Kind en Scheiding heeft de overtuiging dat  professionele gebruikers van KIES programma’s en  samenwerkende partijen elkaar goed kunnen inspireren en dat dit leidt tot snellere en betere ontwikkeling en samenwerking. Samen met onze opdrachtgevers en overige kenniscentra ontwikkelen we doorlopend onze visie, concrete trajecten, gespreksvormen en communicatie die participatie en samenwerking stimuleren. Er is altijd aandacht voor de verschillende partijen. Voor Gemeenten en Maatschappelijke organisaties, Onderwijs en bedrijven ontwikkelen we programma’s die de professional in de organisatie helpen een krachtige rol  in  de hulpverlening rond kind en ouder ivm scheidingsproblematiek te kunnen spelen.

Dialoog

Het Expertise Centrum kind en Scheiding heeft in verschillende contexten brede ervaring met dialoog methodieken opgebouwd. We zijn daardoor in staat om te adviseren welke KIES aanbod op het juiste moment past in het proces van de hulpvrager. Het gezamenlijk onderzoeken van de waarden en kansen voor de organisatie of het vormgeven van de maatschappelijke dialoog intern in uw organisatie kan u helpen de juiste keuze van het aanbod te implementeren.

Interculturele Samenwerking

Het Expertise Centrum Kind en Scheiding wil graag bewust blijven van ons doorlopend oordelen over onze omgeving en anderen. We verdedigen onze meningen en belangen allemaal om grip te houden op de situaties waarin we als mens of organisatie verzeild raken. Niet zelden zijn oordelen en keuzes dan ook gebaseerd op onze angsten. Vaak omdat iets onbekend is of gewoonweg omdat we dat zelf het gevoel van de touwtjes in handen te hebben verliezen. Vaak wordt op deze wijze niet het maximale uit een relatie, situatie of bijeenkomst gehaald. Het Expertise Centrum Kind en Scheiding draagt graag bij aan interne en externe processen waarbij interculturele samenwerking en diversiteit een uitdaging vormen. Door het leren zien van onze eigen en andermans inbreng, kracht en belangen, ontstaat er ruimte voor  inspiratie, vernieuwing en effectieve samenwerking. KIES draait in Nederland en België en het Expertise centrum Kind en Scheiding is lid van een Europese samenwerking.

Zingeving / doelen

Het doel van het Expertise Centrum Kind en Scheiding is om waarde toe te voegen aan professionals en organisaties om zelfstandig te werken met een KIES programma waar nodig en mogelijk samen met overige instanties die al dan niet ook werkzaam zijn met een KIES-programma. KIES-professionals bestaan uit KIES-coachen, KIES-omgangbegeleiders en KIES-onderzoekers-ontwikkelaars en KIES-trainers. Hieronder een kleine greep van een aantal trajecten waarbinnen KIES-professionals werkzaam zijn / organisaties die ons opdrachten hebben gegeven of advies en informatie hebben gevraagd.

 • GGD
 • GGZ
 • WSNS
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet Onderwijs
 • Speciaal Onderwijs
 • MEE
 • Opvoedcentra
 • Kinderopvang
 • Gemeentes
 • Centra Jeugd en Gezin
 • Provincie Noord Brabant
 • Universiteit Utrecht
 • HAN Nijmegen
 • Rechtbank
 • Advocatenkantoren
 • Mediators
 • Maatschappelijkwerk
 • Bureau Jeugdzorg
 • Stichting Verliezen Flevoland
 • CTC onderzoekproject Zwolle
 • Passage Den Bosch
 • Overheid Welzijn België