KIES omgangsbegeleiding

KIES omgangsbegeleiding

KIES omgangsbegeleiding is hulp voor kind en ouder ten tijde van het regelen van de scheiding en opstellen van het oudersschapsplan of hulp wanneer de omgang niet goed loopt en ouders zich opnieuw moeten inspannen voor het realiseren van een nieuw ouderschapsplan.

Kinderen

Kinderen komen in een kleine groep vier maal bijeen om onderbegeleiding van een KIES-coach/omgangsbegeleider deel te nemen aan KIES omgangsbegeleiding. In deze groep kunnen ze hun eerste gevoelens, vragen en zorgen kwijt. Het programma werkt met diverse creatieve spel, gesprek en werkvormen altijd aangepast aan de leeftijd van het kind en de fase waarin het kind zich bevindt. Kinderen hebben in deze fase een stem doordat hun vragen, zorgen en wensen meegenomen kunnen worden bij het opstellen van het ouderschapsplan. De KIES-coach/omgangsbegeleider bespreekt vooraf aan het opstellen van het ouderschapsplan de bevindingen met de ouders zodat ze rekening kunnen houden met hun kind en zich tenminste bewust zijn van wat belangrijk is voor hun kind om beter met de nieuwe situatie om te kunnen leren gaan. Een ouderschapsplan dat is opgesteld en waarbij rekening is gehouden met alle partijen, dus ook de kinderen, is in de praktijk beter te realiseren en helpt problemen tussen ouders en kinderen en ouders te voorkomen.

KIES omgangsbegeeiding

Een filmpje over KIES omgangsbegeleiding door KIES omgangbegeleiders  Denise en Inge Bosveld