Onderzoek naar KIES

KIES is vanuit de Nederlandse praktijk ontwikkeld. Er is quasi expirimenteel onderzoek gedaan, vooraf aan de ontwikkeling van het programma bij kinderen van gescheiden ouders, ouders, onderwijs, hulpverlening en leerplichtambtenaren. Het programma is door de Universiteit van Utrecht onderzocht in 2005 en vanaf 2008 in opdracht van ZONMW wordt er wederom een groots driejarig wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Utrecht gehouden naar de effecten van KIES. Op grond van de bevindingen tot dusver kan het programma als bewezen effectief (evidence based) worden beschouwd. Dit geldt in het bijzonder voor de interventie van het basisprogramma KIES mbt het werken met de kinderen en houden van de de voorlichtingsgesprekken en de gerichte adviezen en ondersteuning aan kinderen en ouders. De effecten van KIES zijn positief na meerdere jaren ervaring door vele KIES professionals en volgens intern onderzoek van het Expertise Centrum Kind en Scheiding. Bij kinderen in verschillende situaties is gebleken dat de problemen van de kinderen verminderen en de betrokkenheid van de ouders toenemen.

Op empowerment/eigen kracht gerichte gezinsinterventie
De ontwikkeling van KIES starte in 2003. Het programma werd ontwikkeld aan de hand van praktijkervaring en wensen en behoeften van kinderen, ouders en onderwijs. Het programma nog steeds bijgesteld op basis van onderzoek en praktijkervaringen. KIES is gebaseerd op eerdere binnen en buitenlandse onderzoeken naar de behoefte van kinderen die de scheiding van hun ouders meemaakten. Onderzoek naar soortgelijke interventies in het buitenland wijzen bovendien uit dat deze interventies positieve effecten heeft op de vermindering van problemen bij kinderen.

Positieve effecten van verschillende onderdelen
Verschillende onderdelen van KIES geven positieve resultaten in de praktijk, zoals de begeleiding van kleinere groepjes kinderen aan het begin van de scheiding bij het afspreken van het ouderschapsplan en de omgang bij KIES omgangsbegeleiding (interventie gericht op het ‘oorspronkelijke gezin’ van het kind), bij begeleiding van enkele kinderen en en meer individuele ondersteuning van KIES persoonlijke begeleiding, de oudergespreksgroep en cursus Gescheiden Opvoeden en themabijeenkomsten voor het samengestelde gezin (interventie gericht op de nieuwe situatie van het kind). De deelnemers van de interventies die niet wetenschappelijk zijn onderzocht zijn tevreden met de resultaten. KIES wordt uitgevoerd in alle Provincies van Nederland en er zijn ook voor Belgie KIES-profesionals geschoold.