Nederlands Jeugd Instituut

Erkenning NJI
Erkend door Erkenningscommissie Interventies
Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie d.d. 24/04/2009
Oordeel: Theoretisch goed onderbouwd

De referentie naar dit document is: Deniz Ince (juni, 2009). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving ‘KIES – kinderen in echtscheidingssituaties’. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.