Werken in balans

Het Expertise Centrum kind en Scheiding.

Hoe werkt het Expertise centrum Kind en Scheiding?
Het Expertise centrum Kind en Scheiding is onder verdeeld in:

  • Informatiepunt KIES; de website en social media
  • Platform KIES professionals
  • KIES opleidingscentrum, KIES scholing door diverse trainers adhv het KIES programma en aangeboden op deze website

Doel
Het Expertise Centrum stelt zich als doel de bewustwording van de situatie van het kind en scheiding te onderkennen, tijdig problemen te signaleren en als maatschappij draagkracht te ontwikkelen om kinderen in echtscheidingssituatie structureel aandacht en waar nodig te geven en een stem te laten hebben in de situatie van echtscheiding. Hiertoe is het programma KIES ontwikkeld, zijn KIES professionals opgeleidt, gaat het Expertise Centrum en het programma uit van een lerend model en wordt er samengewerkt met verschillende organisaties en professionals uit onderwijs en hulpverlening en overheidsonderzoeksbureaus ter ontwikkeling van de jeugdgezondheid.

Uitvoering
Via de website, foldermateriaal, media-aandacht, informatie via de KIES-professionals wordt gewerkt aan  informatie en kennisoverdracht aan personen en maatschappij.

Programma KIES
KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie en is een uitgebreid programma waarin hulp voor het kind in scheidingssituatie centraal staat.

Zakelijk
Mensen vragen zich vaak af wie de initiatiefnemers zijn en wat hun bestemming of drijfveer voor het leiden van het Expertise Centrum is. Ook informeert men of het een zakelijke onderneming is waar men zich aan verbindt.

Als eerste is KIES zo opgebouwd met als doel om zoveel mogelijk kinderen van deze vorm van hulp gebruik te laten maken. D.w.z. dat de KIES-coachen niets afdragen aan de ontwikkelaars, dat zij geen bemiddelingskosten ontvangen en dat er ook geen vorm is waarbij per kind een boekje wordt aangeschaft en het Expertise centrum daar winst op maakt. Het Expertise centrum werkt niet vanuit de gedachte aan winst, resultaten, harde productiecijfers en efficiency, maar waarbij vooral idealisme, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling hoogtij viert. Kennis van de materie is daarbij erg belangrijk, kwaliteit en kwaliteitsbewaking, maar eveneens is samenwerking is iets waarvoor het Expertise Centrum Kind en Scheiding voor kan staan. Deskundigheid (Expertise) zit in het verbinden van mensen, samen draagkracht vormen en uitwisselen en versterken van de kennis die er al is en openstaan om te leren. Dat maakt de ontwikkelaars, als zelfstandige ondernemers die elk een eigen toevoeging te bieden heeft en die zinvol willen werken aan doelen die er ook daadwerkelijk toe doen. Binnen het werken aan KIES zoeken we steeds naar de de juiste balans in werk en zingeving.