Uw instantie en KIES

‘It takes a village to raise a child”

Dit Afrikaanse gezegde, vrij vertaald  ’Er is een stad nodig om een kind op te voeden’  zegt alles over de rol die maatschappelijke organisaties hebben voor individu en maatschappij.
Met elkaar maken we de wereld een beetje beter en samen dragen we zorg voor elkaars veilige en leefbare wereld. Dat geldt ook op emotioneel vlak.
Wat kan uw organisatie doen om bij te dragen aan een zo onbelast mogelijke jeugd van scheidingskinderen? Wat kan uw organisatie doen voor ouders? Welke investeringen zijn noodzakelijk en wat helpt op korte maar vooral ook op langere termijn?
Veel kosten zouden we als maatschappij kunnen besparen door het voorkomen van problemen.
Met elkaar kan er zorg gedragen worden voor de aandacht voor de persoon zelf op het moment dat er hulp nodig. Dit is naast hulp verlenen ook het moment om zodra het mogelijk is om kinderen en ouders zelf sterker te maken in hun eigen situatie en verergeren van problemen te voorkomen.

Hoe kan uw organisatie bijdragen?

Huisarts, Therapeuten, Psychologen, Relatiebemiddelingkantoren
Voorkomen scheiding
Bij keuze scheiding goed informeren en stimuleren begeleiding en/of mogelijk KIES aanbieden. Met KIES kinderen een stem in de scheiding geven, het kind centraal zetten en de belangen behartigen van de kinderen in scheidingssituatie. Ouders worden geïnformeerd over kinderen in scheidingssituatie, wat ze nodig hebben en waar zij als ouders in kunnen bijdragen voor een zo onbelast mogelijke ontwikkeling van hun kind.

School
Informatie over kinderen en scheiding op school
Aandacht voor kind en ouders
Aanbieden van KIES

Maatschappelijkwerk, Jeugdwelzijnsinstelling, GGD/GGZ
Werken met KIES
Doorverwijzen
Samenwerken

Scheidingskantoor
Samenwerken met KIES-omgangsbegeleider
Aanbieden KIES omgangsbegeleiding
Stimuleren combinatie kind en ouder begeleiding bij scheiding

Gemeente
Stimuleren en informeren preventief hulpaanbod KIES, kennis binnen het Centrum Jeugd en Gezin
Beleid voor scheidingsproblematiek
Financieel mogelijk maken hulp

Provincie
Stimuleren preventief hulpaanbod
Scheidingsproblematiek onder de aandacht van Provinciaal beleid
Financieel mogelijk maken hulp