Werkgevers

Ongeveer 1/3 van alle huwelijken eindigt in een scheiding. Daarnaast zijn er nog veel mensen die na een langdurige relatie al dan niet met kinderen besluiten niet samen verder te gaan. Als werkgever zal deze situatie u niet onbekend zijn. Uit onderzoek door TNO blijkt dat er een relatie is tussen ziekteverzuim en echtscheiding. Bij vrouwen is er sprake van een hoger verzuimpercentage dan bij mannen.

In de periode voor de scheiding is er een stijging van het ziekteverzuim en binnen het eerste jaar van de scheiding is dit opgelopen naar 8,5 tot 9%. (* echtscheiding en verzuim TNO-ARB-rapport-SEP-09071’ ) Het ziekteverzuim is hiermee 4% hoger dan bij mensen die gehuwd zijn.

 

Hoe komt dit?

Een echtscheiding brengt heel wat teweeg in het leven van volwassenen en hun kinderen. Naast de hoeveelheid van emoties moeten er nieuwe keuzes gemaakt worden, de zorg voor de kinderen moet verdeeld worden, er moet wellicht naar nieuwe woonruimte gezocht worden, huis misschien verkocht worden, een financiële afwikkeling komen, omgaan met verliezen en opnieuw opbouwen van een veranderd leven. Hiernaast moet ook nog gewerkt worden. Het kan ook zijn dat een werknemer al langer gescheiden is maar er zodanige veranderingen zijn in diens omstandigheden dat de invloed op het functioneren erg groot is. Verzuim kan verschillende oorzaken hebben. De werknemer is zichzelf (tijdelijk) kwijt door de hoeveelheid van taken die thuis gedaan moeten worden, er is meer opvang nodig voor de kinderen, er is sprake van enorme vermoeidheid, niet zelfstandig kunnen verwerken en aangaan van de problemen die zijn ontstaan of depressie. Sommige werknemers zien verzuim als enige mogelijkheid om de boel thuis en/of bij zichzelf weer op orde te krijgen, anderen kunnen gewoonweg (tijdelijk) niet presteren binnen hun taak op hun werk.

Uw bedrijf

Als werkgever wilt u met uw bedrijf of organisatie kwaliteit bieden voor uw klanten. U wilt ook dat uw werknemers optimaal functioneren. Uw personeel kan dat mits zowel op de werkvloer als thuis een goede balans ervaren kan worden. Het mee bieden van een hernieuwde balans tussen werk en privé kan mee ondersteund worden door u als werkgever zodat van onnodig verzuim geen sprake hoeft te blijven. Hiertoe zijn er verschillende mogelijkheden voor u als werkgever:

 

Aanbod voor werkgevers

Presentatie mbt echtscheidingsproblematiek voor managers personeelszaken, Managers Human Recoures, managers, hoofden van afdelingen en anderen die direct met personeel werken en/of personeel begeleiden.

Verwijsmogelijkheid voor werkgevers en bijdragen in de kosten voor hulp/begeleiding van ouders en/of kinderen door een KIES-coach. Zie ik zoek hulp voor de mogelijkheden.

Deelname aan KIES-groep voor volwassen kinderen van gescheiden ouders. Deze doelgroep betreft volwassenen die als kind te maken kregen met de scheiding van hun ouders en op volwassen leeftijd problemen hierdoor ervaren. Voor meer informatie neemt u contact op met info@kiesvoorhetkind .nl

Voor overige vragen neemt u tevens contact  op met info@kiesvoorhetkind.nl