Kinderopvang

Professionals die werken in de kinderopvang /buitenschoolsopvang krijgen ook te maken met kinderen die thuis een scheiding van hun ouders meemaken. Wat merk je daar als professional van, wat hoort nu gewoon bij de leeftijdsfase en het kind zelf en wat komt door de scheiding?  De medewerkers krijgen te maken met verdrietige kinderen, ruzie makende ouders.  De kinderopvang moet een veilige plek blijven voor het kind. Hoe ga je als professional het beste met scheiding in de kinderopvang om naar de kinderen, de groep en de ouders?

Zeker voor heel jonge kinderen is het lastig te beseffen dat hun ouders echt niet langer samen zijn.  Ze begrijpen de nieuwe situatie niet en alle kinderen hebben tijd nodig om aan de veranderingen te kunnen wennen. Kinderen kunnen op verschillende manier reageren, hoe ze reageren hangt van veel verschillende factoren af. Ook voor ouders komt er een periode waarin veel dingen verwarrend en moeilijk kunnen zijn. Zowel ouders als kinderen kunnen een extra beroep doen op de professional in de kinderopvang.

Voor de kinderen, de groep waarin deze kinderen verblijven en de gescheiden ouders is het van belang dat personeel van de kinderopvang zich tenminste voldoende bewust is van verschillende scheidingssituaties waarin een kind kan verkeren, de mogelijke gevolgen en eerste handreikingen voor op de kinderopvang en om ouders te kunnen informeren.

Voor een presentatie, workshop of scholing voor uw personeel neemt u contact op met info@kiesvoorhetkind.nl

Onderwerpen die o.a. aan bod kunnen komen zijn;

  • Kinderen en verlies van het oorspronkelijk gezin
  • Fases van de echtscheiding
  • Signaleren binnen de opvang
  • Ouders en conflicten door de echtscheiding
  • Afspraken tussen ouders en Kinderopvang
  • Protocol