KIES op uw school?

Uw organisatie of school heeft interesse in KIES of wil graag een KIES groep op school.
Hartelijk dank voor uw begrip en aandacht voor deze groep kinderen!

Scholen nemen een belangrijke plek in voor kinderen en hun ouders. Met KIES ondersteunen wij hen en de school graag bij de ervaringen en problemen die rondom een (echt) scheiding spelen en veel invloed hebben op de sociale veiligheid en ontwikkeling van het kind.

De effecten van KIES zijn gemeten door de Universiteit van Utrecht o.l.v. Ed Spruijt (echtscheidingsonderzoeker) en door Inge van der Valk.
KIES kan aangeboden worden op school door KIES-coachen van buitenaf of door opgeleide KIES-coachen van de school

Wat kunnen zoal de gevolgen van een scheiding zijn voor het kind?

 • Concentratieproblemen
 • Verandering gemoedstoestand
 • Leerproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Verlies van zelfvertrouwen
 • Verlaagd zelfbeeld
 • Snel in conflict raken
 • Gezondheidsklachten
 • Spijbelen
 • Schooluitval
 • Jezelf beschadigen
 • Alcohol / drugsgebruik
 • Problemen met relaties
 • Belanden in criminaliteit

Wat biedt KIES voor de kinderen?

 • Veilige plek om te ontladen
 • Onafhankelijke plek, geen loyaliteitsproblemen
 • Herkenning bij lotgenoten
 • Niet langer je alleen voelen op school met je ervaringen
 • Verduidelijking
 • Dingen in perspectief plaatsen
 • Antwoorden op vragen
 • Oplossingen leren vinden voor de eigen situatie
 • Leren op verschillende manieren verwoorden van je probleem
 • Juiste moment voor gesprek kiezen
 • Slaat “bruggetjes” tussen kind-ouder en kind-school
 • Leren kiezen voor jezelf
 • Dichtbij, ouders, school, kindertelefoon) leren hulp vragen
 • Zogenaamde sleeper effect, na een tijd kan wat geleerd is bij KIES plotseling van toepassing zijn en helpen.

Wat biedt KIES de school?

 • Een preventief hulpaanbod op het gebied van sociale veiligheid
 • Hulp voor 10 kinderen tegelijk i.p.v. individuele aandacht
 • Effectief minder tijd, positieve effecten gemeten door Universiteit Utrecht
 • Beter contact met ouders in scheidingssituatie
 • Toegankelijkheid bij de kinderen
 • Minder gesprekjes met kinderen
 • Kinderen zitten beter in hun “vel”
 • KIES werkt preventief en voorkomt stapelen van problemen
 • KIES maakt het probleem zichtbaar
 • Voorkomt onnodig testen en onderzoeken van kinderen
 • Versnelde herkenning bij problemen en doorverwijzing
 • Voorkomen en signalering huislijk geweld
 • KIES ondersteund het zelfoplossend vermogen van ouder en kind
 • Minder gesprekken met ouders
 • Meer inzicht in aantallen kinderen met deze problematiek op de school
 • Nadenken over een protocol
 • Opening voor teambespreking over kinderen in situatie van scheiding

Tijd voor KIES op school:

 • Informatiegesprek met de school (bijvoorbeeld met IB-er, zorgcoördinator, directie, leerkracht/docent) voor kennismaking/afspraken
 • De school geeft informatie aan de ouders en werft kinderen
 • 8 weken 1 uur voor de leerlingen basisonderwijs
 • 8 weken ¾ uur voor de leerlingen voortgezet onderwijs
 • Informatiebijeenkomst ouders van ½ uur
 • Evaluatiebijeenkomst ouders 1 uur, zo nodig gesprekken met ouders op verzoek van school, de KIES-coach of ouders (in geval van doorverwijzen of speciale zorg

Nodig voor de KIES-coach door de school te regelen:

 • Inschrijfformulieren ondertekend door de ouders
 • Lijst namen van de kinderen (welke groep en welke leerkracht, evt. telefoonnummer van de klas)
 • Lokaal, voldoende tafels en stoelen (eventueel teamkamer)
 • Indien mogelijk gebruik van spellokaal (dit is niet noodzakelijk, zeker niet wanneer er in het lokaal en gladde vloer aanwezig is)
 • Contactpersoon van de school (zonodig aanspreekbaar na KIES bijeenkomst anders op afspraak, telefonisch of e-mail contact waar noodzakelijk)
 • Uitnodiging aan (beide) ouders voor ouder informatie en evaluatiemoment
 • Mogelijkheid om te kopiëren
 • Verzekering en verantwoordelijkheid voor de kinderen valt onder gewone school verzekering of anders geregeld door de school of de ouders.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze stellen aan een KIES-coach uit uw regio.

KIES – Expertise Centrum Passage Den Bosch nieuws_bericht_13-12-2007