Vragen over KIES op school

Kan KIES ook op school, na schooltijd of is het voor onder schooltijd
KIES is in eerste instantie bedoeld voor op school en onder schooltijd is het voor kinderen het minst belastend, zo is het als voor elk ander kind dat naar een groepje gaat; normaal. Er zijn verder ook andere voordelen aan verbonden waarom de groepen op school onder schooltijd zijn. (veiligheid ervaren op de langere duur dus ook na KIES, informatie op school kind, kortere lijntjes jeugdhulpverlening waar noodzakelijk, etc)
Kan KIES ook op een andere dan de eigen school worden aangeboden?
Voorkeur voor de eigen school is dermate groot dat we adviseren eerst eens te informeren hoeveel scheidingskinderen er zijn op school. Het is een preventief en curatief programma voor alle kinderen in elke fase van de scheiding, dus ook waar het 5 jaar geleden is. Het programma wordt aangeboden door twee gecertificeerde KIES-coaches per KIES-groep.

Wat zijn de kosten ?
Kosten hangen af van wijze van aanbieden. Heeft de school, het schoolbestuur of het WSNS-verband eigen opgeleide KIES-coachen in dienst, dan kunnen ze oneindig groepen draaien in de beschikbare uren met het programma. Het kan ook juist prettig zijn om externe KIES-coaches in te huren. Dan kan dat op free-lance basis (twee KIES-coachen 2500 euro ex BTW voor het hele proces, de KIES-coach kan u hierover informeren.) Er zijn ook scholen die in samenwerking met maatschappelijkwerk dit aanbieden, een KIES-coach van school en een van maatschappelijkwerk en dan is er nog de mogelijkheid waarbij KIES-coachen met een pakket aan diensten met een zgn 0 uren contract naast KIES, rouwbegeleiding, SOVA, en dergelijke voor de school verzorgen

Hoe groot moet/mag de groep kinderen zijn?
De groepen  in het basis en voortgezet onderwijs bestaan uit 8 tot 10 leerlingen. Voor het jongere kind zijn de groepen tot 8 leerlingen en bij het aanbod van KIES voor het bijzondere kind ook tot 8 leerlingen.

Waar wordt er bijvoorbeeld met KIES op scholen gewerkt?
WSNS Den Bosch werkt al vanaf 2005 met KIES  op Bossche Basisscholen, WSNS Vught heeft vanaf 2007 KIES-coachen in dienst, KIES starte in Vught in 2003, Maatschappelijkwerk Tilburg heeft KIES-coachen in dienst. Zwolle werkt sinds 2006 met KIES, Den Haag werkt sinds 2006 met KIES.