Overheid

De overheid draagt op vele wijzen zorg voor onze maatschappij. Echter in eerste instantie is zorg dragen voor je leven een zaak van mensen zelf. KIES draagt bij aan het zelfredzaamheid en preventie.

Het programma heeft zich bewezen in de praktijk en is bij herhaling getoetst door de Universiteit van Utrecht. KIES is een interventie die is opgenomen bij de databank van effectieve jeugdinterventies van het Nederlands jeugd Instituut (NJI) en als  interventie opgenomen bij het Nederlands Rijksinstituut Volksgezondheid en  Milieu (RIVM) als programma ter preventie van de jeugdgezondheid. Het programma staat bij http://www.zat.nl aanbevolen voor zorgadviesteams als voorbeeld interventie waar zorg en onderwijs goed samenwerken. Voor Centra Jeugd en Gezin is de handreiking voor Gemeenten bij Scheiding samengesteld. Door het Expertise Centrum kind en Scheiding is hieraan meegewerkt. De scholing tot KIES-coach is door verschillende beroepsverenigingen geaccrediteerd.