KIES voor jongeren

Jongeren met gescheiden ouders ervaren, naast wat moeilijk is voor elk kind, hun eigen lastige dingen die specifiek bij hun leeftijdsfase passen. Jongeren gaan naar het Voortgezet Onderwijs of zitten er al op. Hun lichaam en denken verandert, de omgang met anderen verandert, ze ontwikkelen zich in rap tempo naar het volwassen worden en hebben het daar vaak al moeilijk genoeg mee. Ze moeten al aan veel eisen voldoen, willen dat zelf ook. Enerzijds voelen ze zich dan ook al geen kind meer, anderzijds zijn volwassen problemen en zorgen nog veel te lastig om mee om te gaan.

Door het meemaken van de scheiding van hun ouders is er een extra situatie voor de jongeren om zich op te moeten richten in plaats van zich te kunnen richten op de eigen veranderingen. Jongeren kunnen op verschillende manieren reageren op de situatie waarin zij komen door de scheiding. Soms zie je een jongere waarbij de normale ontwikkeling lijkt te stagneren, soms zie je een jongeren die juist erg snel volwassen lijkt te worden. Sommige jongeren nemen de taak van een van hun ouders over en blijven daarin hangen, anderen stoten een ouder door hevige teleurstelling of de verhalen die ze horen over die ouder, van zich af. Geen van de situaties zijn wenselijk. Om jongeren hun eigen ontwikkeling door te kunnen laten maken is het onder professionele begeleiding leren omgaan met alles wat de scheiding van je ouders met zich mee brengt is erg belangrijk . Hiermee kun je jongeren de mogelijkheid bieden om hen zo optimaal te kunnen laten presteren en hun leven positief in te kunnen kleden ondanks de dingen die op hun pad zijn gekomen.

Wanneer we jongeren geen begeleiding bieden bij voor hen moeilijke scheidingssituatie zien we dat jongeren bijvoorbeeld buikpijn ontwikkelen, agressief worden of juist depressief, dwars worden of zich juist terugtrekken, zich volop en alleen maar op studeren storten of juist niet studeren, contact met ouders, school en anderen kan te wensen over laten of jongeren kunnen enorm gaan leunen op anderen en zwaar op de hand worden etc.

Door KIES kunnen jongeren dmv gesprek, discussie, opdrachten en spel op plezierige manier in een interactief programma steviger in hun vel komen te zitten, zich beter redden in de situatie waarin zij verkeren en beter omgaan met de gevoelens en ervaringen die zij hebben en opnieuw keuzes maken voor gedrag en handelingen. De prestaties en omgang met ouders, school en anderen verbeteren door deelname aan KIES.

KIES-coachen hebben een scholing in het werken met het programma KIES. Voor jongeren is een apart programma ontwikkeld op leeftijdsfases en interesses van de jongere afgestemd. Voor meer informatie voor hulp neem contact op met een KIES-coach. Voor meer informatie over de training tot KIES-coach, kijk bij opleiding en scholing.

Afstemmen en onderzoek KIES mbt jongeren onderzoek KIES jongeren

Meer aanbod aan jongeren met gescheiden ouders artikel GGD Zuid Holland Zuid