KIES bijzondere kind

Spel en praatgroep voor kinderen met extra bagage

Kinderen met een diagnose ADD, ADHD, PDD-NOS etc kunnen extra moeite hebben met het proces van de scheiding. Samen met een groep doorlopen ze in een aangepast traject hun ervaringen, gevoelens en leren ze beter omgaan met de scheiding en situatie waarin zij verkeren.