KIES het jongere kind

Spel en praatgroep voor kinderen van het basisonderwijs vanaf groep 1 t/m 4

Door middel van voornamelijk spel en creatieve werkvormen doorlopen de kinderen
met leeftijdgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces
van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de soms verwarrende situatie
waarin zij verkeren.