KIES voor mij!

Individuele begeleiding op maat.

Kinderen die geen mogelijkheid hebben om aan een KIESgroep deel te nemen of meer hulp nodig hebben na deelname kunnen bij KIES voor mij! hun vragen, zorgen, wensen en angsten kwijt. Het traject is op maat en kan desgewenst ook in kleine groepsvorm plaatshebben.