KIES iconen en begeleiding

KIES iconen en begeleiding

Direct naar 'Ik zoek informatie' of ik zoek contact voor hulp

Werkwijze
Op deze website staat informatie over scheiding en over KIES.
Ouders, Jongeren, verwijzers
 en instanties kunnen zelf contact opnemen met een KIES professional die past bij hun vraag. Voor elke doelgroep staat de begeleiding omschreven, en is de KIES certificering in het profiel van de KIES professional herkenbaar door een KIES icoon.

Via de KIES professional kun je zelf informeren naar de mogelijkheden, kosten en een eventuele afspraak maken.

Professionals kunnen informatie vinden op deze website, ouders, jongeren en kinderen wijzen op de pagina's voor hen bestemd op de website en voor zichzelf informatie vinden over opleiding en scholingsmogelijkheden.

KIES begeleiding
Er zijn meerdere mogelijkheden voor KIES begeleiding voor kinderen en volwassenen.
KIES is in basis altijd gericht op het kind en het geven van aandacht en een stem aan kinderen bij scheiding. Dat is belangrijk voor hun welzijn, voor het kunnen doormaken van een zo onbelemmerd mogelijke jeugd en vanuit het belang en de behoefte van het kind zelf. 

Op de homepagina kun je via de zoekvelden in je eigen regio zoeken naar een KIES professional voor contact en hulp van je keuze. Hier kun je direct naar de homepagina.
Meer over KIES vind je hier. Meer over de doelen van KIES vind je hier.

Snel door deze pagina heen? Je vindt hier uitleg over mogelijkheden van begeleiding en hulp (aan deze functie wordt gewerkt, nu nog even zelf doorscrollen)
KIES Mediation
        KIES Mediator
                KIES Mediation Kindgroep (KIES Omgangbegeleiding)
                KIES Mediation Kindgesprek

KIES School
KIES Jeugdhulpverlening Instantie

KIES
coach
        KIES 0-3 jr
        KIES 4-6 jr
        KIES 7-12 jr
        KIES 13-17 jr
        KIES 18-25 jr
        KIES > 26 jr
        KIES Individueel (KIES voor mij!)
        KIES + (Kinderen en diagnose)
 
KIES Zorg & Opvoeding
        KIES Zorg & Opvoedcoach
                KIES Gescheiden Opvoeden
                KIES Gescheiden Opvoeden Gespreksgroep
                KIES Gescheiden Opvoeden Cursus
                KIES Samengesteld 
 
Voor professionals
KIES Onderwijs & Opvang 
        KIES Workshop begeleider Onderwijs & Opvang
                KIES workshop Personeel Onderwijs & Opvang

KIES
Werkgever en werknemer
 

KIES
Expertisecentrum Kind en Scheiding
Welke hulp, informatie of welk contact zoek je?

 KIES Mediation

KIES mediation is mediation bij een mediator die samenwerkt met een KIES coach. Het kan ook zijn dat de mediator zelf werkt met KIES kindgesprekken en vanuit de visie van KIES.
Het belang en welzijn van het kind, de rechten van het kind maakt deel uit van het mediation traject. Een KIES Mediation kantoor is herkenbaar aan het bijbehorende KIES icoon.
Naar direct contact met een KIES Mediator. Zie ook KIES Mediation

 KIES Mediator

Een KIES mediator, is een mediator die samenwerkt met een KIES coach. Het kan ook zijn dat de mediator zelf werkt met KIES Kindgesprekken en vanuit de visie van KIES. Het belang en welzijn van het kind, de rechten van het kind maakt deel uit van het mediation traject. Een KIES Mediator is te herkennen aan dit icoon.

 KIES Mediation Kindgroep

KIES Mediation Kindgroep is een mogelijkheid voor kinderen en jongeren om deel te nemen aan een begeleiding in de eerste fase van de scheiding. Ze onderzoeken met leeftijdgenoten onder professionele begeleiding, welke vragen, zorgen en wensen er zijn. Terwijl kinderen deze begeleiding volgen werken de KIES Mediator en ouders aan het opstellen van een zorg en ouderschapsplan voor de omgang bij scheiding. De stem van het kind, de genoemde wensen, behoeftes en belangen bij deelname aan de KIES Mediation kind groep, worden meegenomen voor het plan van de ouders. Hierdoor wordt een beter haalbaar zorgplan opgesteld. Naar direct contact met een KIES Mediation Kindgroepcoach ook KIES Mediation

 KIES Mediation Kindgesprek

KIES Mediation Kindgesprek is een mogelijkheid voor kinderen en jongeren om één of meerdere gesprekken te hebben in de eerste fase van de scheiding. Hierbij stemt de KIES Mediator op het kind af om een beter haalbaar plan voor de omgang met ouders te kunnen bespreken. Alle partijen hebben dan een stem en worden gehoord in hun behoeftes. Direct naar contact voor een KIES Mediation Kindgesprek. Zie ook meer informatie over KIES Mediation

 KIES School

Een school met dit icoon heeft KIES groepen en/of KIES individuele begeleiding op school.

 KIES Jeugdhulp 

Een (jeugd)hulp instantie met dit icoon heeft KIES professionals en werken met KIES coaching, KIES groepen en/of KIES individuele begeleiding.

 KIES coach  

KIES coaches hebben een achtergrond, opleiding en ervaring in het werken met, begeleiden van en hulp bieden aan kinderen en hun ouders. Als verdieping en aanvullende scholing volgden ze een basistraining in het werken met de KIES methodiek. Hiermee zijn ze gespecialiseerd om ouders bij een scheiding te kunnen helpen of verwijzen bij vragen of zorgen, naast het kunnen bieden van KIES begeleiding voor hun kind van 7-12 jaar. Direct naar contact met een KIES coach.

 KIES 0-3 jr 

Kinderen van 0-3 jaar krijgen wel iets mee van de scheiding situatie, maar kunnen niet zelf begeleid worden. Het goed om als ouders te leren afstemmen op de behoefte van een jong kind bij scheiding. Om een goed zorgplan voor de omgang te regelen bij een scheiding met een jong kind kan KIES Mediation uitkomst bieden. Voor een gesprek, advies of deelname aan KIES ouderbijeenkomsten, kan contact gezocht worden met een KIES professional, een KIES Zorg en Opvoeding Coach. Voor meer informatie voor ouders, zie KIES Mediation of KIES Gescheiden Opvoeden Hier ga je naar contact met een KIES professional van je keuze.

  KIES 4-6 jr

In 8 bijeenkomsten komen kleuters in een groep van 8-10 kinderen  bij KIES 8 keer, wekelijks een bijeenkomst samen. De groep wordt door twee KIES coaches begeleid. Zij zijn geschoold in de begeleiding van kinderen van 4-6 jr. Bij de KIES 4-6 jaar zijn twee handpoppen, Max en Sarah,  aanwezig, die ook ‘deelnemers’ in de KIES groep zijn. Vanuit verhaal, spel, muziek en andere creatieve en aansluitende werkvormen worden kleuters begeleid in wat ze kunnen meemaken en de vragen of zorgen die de kleuter kan hebben bij het meemaken van een scheiding situatie. Vooraf en na de bijeenkomsten is er een bijeenkomst of gesprek voor de ouders. Direct naar contact met een KIES coach 4-6 jr

 KIES 7-12 jr

In 8 bijeenkomsten komen 8-10 kinderen van 7-12 jaar, wekelijks bij KIES bijeen. Onder begeleiding van twee KIES coaches doorlopen ze het proces van de scheiding en hun beleving, vragen en zorgen daarbij. Bij KIES leren ze zich richten op de oplossing. Elke bijeenkomst heeft een thema: Thema bijeenkomst 1: De kennismaking

Thema bijeenkomst 2: Herinneringen
Thema bijeenkomst 3: Vertrouwen
Thema bijeenkomst 4: Gevoelens en relaties
Thema bijeenkomst 5: Hulp vragen
Thema bijeenkomst 6: Lastige situaties
Thema bijeenkomst 7: Aan de slag

Elke bijeenkomst wordt gewerkt aan de hand van een verhaal over Sem waarvan de ouders gaan scheiden, gesprek, stellingen, creatieve werkvormen en spelwerkvormen.Ouders komen vooraf aan de bijeenkomst en nadien plenair bijeen of hebben een gesprek. 
Direct naar contact met een KIES coach 7-12 jr

 KIES 13-17 jr

Jongeren komen 4 tot 8 keer bijeen onder begeleiding van twee KIES coaches. Aan de hand van op jongeren afgestemde items, gesprek en overige werkvormen wordt ruimte gegeven aan hun eigen proces van de scheiding. Voor ouders is er vooraf en nadien een bijeenkomst of ze hebben een gesprek. Direct naar contact met een KIES coach 13-17 jr

 KIES +

Alle kinderen zijn geweldig en verdienen aandacht. Kinderen met de diagnose of het vermoeden van ADHD en autisme aanverwante diagnoses zijn op hun eigen manier geweldig en verdienen zoveel mogelijk aansluiten bij hun behoeftes en mogelijkheden in begeleiding en bij hulp. Wanneer hun diagnose en bijbehorend gedrag niet goed begrepen wordt, dan is dit voor kinderen extra lastig als je daarnaast te maken hebt met de scheiding van je ouders. Kinderen die een aangepast traject van hulp nodig hebben, kunnen deelnemen aan een KIES groep waarbij de KIES coaches op de hoogte zijn van kernmerken en gedragingen die kunnen horen bij diagnoses. Deze KIES begeleiding is bijvoorbeeld op het Speciaal Onderwijs of KIES individuele begeleiding. De KIES professionals maken de noddzakelijke aanpassing in het KIES programma en stemmen af qua aantal deelnemers per groep. Bij KIES individueel wordt nog nader afgestemd op het kind voor de begeleiding. Vooraf aan de KIES groep en nadien is er een bijeenkomst voor ouders of een gesprek. Direct naar contact met een KIES coach +

 KIES Individueel

Kinderen en jongeren willen of kunnen niet altijd deelnemen aan begeleiding in een KIES groep. Voor kinderen en jongeren die vanuit hun zorgen, vragen, wensen of problemen individuele begeleiding fijner vinden, is KIES individuele begeleiding een mogelijkheid. Daarnaast zijn er kinderen en jongeren die vast lopen nadat er al aan ouders veel casuïstiek en hulpverlening is geboden en de positie van het kind bij de scheiding naar de achtergrond is verdwenen. De KIES coach individuele begeleiding, kan dan gesprekken met het kind voeren en vertolken wat de positie en behoefte van het kind is. Direct naar contact met een KIES individueel coach Zie ook KIES Individueel


 KIES Zorg & Opvoeding

Instanties en praktijken waar zorg en opvoedondersteuning volgens KIES coaching geboden wordt, laten middels dit icoon zien dat ze werken als KIES vriendelijke instantie. 

 KIES Zorg & Opvoedcoach

KIES professionals KIES Gescheiden Opvoeden en KIES Samengesteld bieden gespreksbijeenkomsten, thema bijeenkomsten en cursussen voor ouders en volwassenen in het samengestelde gezin. Direct contact een KIES Zorg en opvoedcoach

 KIES Gescheiden Opvoeden – Ouders

KIES coaches die KIES Gescheiden Opvoeden bieden, KIES Zorg en opvoedcoaches,  begeleiden ouders in hun proces bij het opvoeden als gescheiden ouder. Als ouder ervaar je hoe je met de beste zorg en opvoeding voor je kind kunt omgaan bij scheiding. De KIES Zorg en opvoedcoach kan een individueel gesprek, groep gesprekbijeenkomsten en een cursus bieden. Direct naar contact met een KIES Zorg en opvoedcoach 

 KIES Samengesteld - Partners samengesteld gezin

KIES coaches die KIES samengesteld aanbieden aan partners in het samengestelde gezin. De KIES Zorg & Opvoedcoaches bieden een gesprek, voorlichting en begeleiding om de vragen en zorgen die er kunnen spelen bij een samengesteld gezin bespreekbaar te maken en een breder perspectief en bewustwording te bieden voor ieders positie en mogelijkheden. Direct naar contact met een KIES Zorg & Opvoedcoach 


Voor professionals

 KIES Onderwijs & Opvang

Professionals in het basis- en voortgezet onderwijs, en kinderopvang kunnen een workshop volgen over Kinderen In Een Scheiding. De workshop geeft professionals meer inzicht in de omstandigheden van kinderen voor, tijdens en na de scheiding van hun ouders. Leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers leren in hun handelen beter af te stemmen op de behoefte van de kinderen. Ook worden er handvatten geboden die kunnen leiden tot het vormen van beleid en protocollen zodat de instantie kan voldoen aan de wettelijke eisen die de inspectie aan hen stelt. De school en opvanginstantie die hun personeel deze workshop heeft laten volgen kan beschikken over het KIES Onderwijs en Opvang icoon onder vermelding van www.kiesvoorhetkind.nl met bewijs als een KIES vriendelijke instantie te werken. De aangesloten KIES worskhop begeleiders voor Onderwijs en Opvang beschikken over het icoon om toe te kennen.

 KIES Werkgever en werknemer

Bedrijven en instanties die KIES vriendelijk werken, werken effectief voor hun bedrijf of instantie, met zorg voor hun personeel én zorgen voor zichzelf door het voorkomen van uitval van hun werknemer. Daarnaast zorgen ze indirect of direct voor het welzijn van het kind van de werknemer bij scheiding. Als werkgever maak je zo echt het verschil en mag als KIES vriendelijke werkgever het KIES werkgever en werknemer icoon gebruiken onder vermelding van de website www.kiesvoorhetkind.nl. Voor vragen en meer informatie hierover, mail naar info@kiesvoorhetkind.nl


 KIES Expertisecentrum kind en Scheiding

Bij interesse en vraag naar een presentatie, lezing of college over KIES kan vrijblijvend contact opgenomen worden met info@kiesvoorhetkind.nl Meer informatie over het Expertisecentrum Kind en Scheiding vindt je hier.

KIES werkt samen met