Thema en studiedagen

Thema en studiedagen

Ons doel is samenwerken vanuit verschillende diciplines voor kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met kinderen in een scheidingsituatie. Met elkaar bieden we aandacht, informatie, handreikingen en hulp die hard nodig is. Specialisaties vanuit de methodiek KIES bieden verdieping en extra handreikingen en tools voor professionals om beter 'mee te lopen' bij scheiding met hen die dat nodig hebben, vanuit je eigen rol en functie.

Met elkaar vormen we hét onafhankelijke netwerk van KIES coaches en KIES professionals bij scheiding binnen juridische, onderwijs, zorg- en hulpverleningsector."

Na de basistraining KIES coach (7-12 jr) zijn de volgende specialisaties te volgen. KIES professionals kunnen inloggen om te zien of en wanneer deze beschikbaar zijn. Klik op de interventie voor uitleg.

  • KIES 4-6 jr
  • KIES 13-17 jr
  • KIES +
  • KIES Individueel
  • KIES Gescheiden Opvoeden
  • KIES Samengesteld
  • KIES Mediation Kindgroep
  • KIES Opvang & Onderwijs 
  • KIES Werkgever & werknemer


Elke nascholing en verdiepingsdag omvat overdracht van het bijbehorende KIES programma. Er wordt uit gegaan dat de professional beschikt over voldoende praktijk en theoretische kennis met betrekking tot de doelgroep om het betreffende programma na een ééndaagse scholing zelfstandig of samen met een KIES collega professional aan te kunnen bieden.
Elke nascholing is te volgen na de basistraining tot KIES coach 7-12 jr en is een vervolg en/of verdieping hierop. 

    


KIES werkt samen met