Corona en het nieuwe werken met KIES

Corona en het nieuwe werken met KIES

Big hug, op 1,5 m afstand dan!


Natuurlijk gaat de term 'het nieuwe normaal' dwars in tegen wat we belangrijk vinden. We vinden het belangrijk te werken vanuit menselijke nabijheid en warmte. De passende afstand zou niet in een grens gegoten moeten zijn van 1,5 m. Voor volwassenen al moeilijk, voor kinderen bijna ondenkbaar. 

De basale waardes die bij KIES passen worden met nieuwe richtlijnen op de proef gesteld. Werken in een omgeving die groter is zodat we 1,5 m van elkaar verwijdert zijn is uiteraard een besluit. Maar tegelijkertijd zijn we wars van een dreigende verharding die daar in schuilt. We werken dus vanuit een vriendelijke houding waarin we sociaal én verstandig omgaan met het nieuwe normaal. 
Mondkapjes, liever niet, ieders mimiek behoort bij de menselijke uitwisseling die we tijdens onze uitvoering van het werk minimaal willen behouden.
Ook willen we zonder stress werken aan het het nieuwe 'normaal' waarbij we de uitgangspunten van onze waardes in ere houden in gepaste afstand.
 
Kun je je daar in vinden? We ontmoeten je dan heel graag op een van de  vrije  data in onze training. Kijk hier hoe we omgaan met de aanpassingen.
 

KIES werkt samen met