Het KIES Kindplan voor ouders

Het KIES Kindplan voor ouders

Het gezamenlijke belang, dat zien veel ouders bij een scheiding aanvankelijk nog niet. Ieder heeft te maken met zijn of haar eigen proces en pijn. Scheiden valt ook echt niet mee, dat mag duidelijk zijn. Het is één van de heftigste gebeurtenissen die je als mens, ouders én kinderen, kunt meemaken in je leven.

Toch is het gezamelijk belang kunnen zien bij die scheiding juist enorm belangrijk. Dat belang betreft namelijk het kind. Ouders blijven hoe groot of klein het conflict is, altijd beiden de ouders van hun kind. Kinderen scheiden niet, maar hebben wel te maken met de gevolgen. Leren de scheiding door hun ogen te zien, dat valt lang niet mee.

Hoe moeilijk ook, het kan wel. Met KIES kunnen er vooraf aan mogelijke escalaties ook juist heel belangrijke veranderingen komen en dat is in het belang van het kind. Conflicten geven ruziënde ouders en zijn zeer schadelijk voor de ontwikkeling van het kind. We weten dat het merendeel van de kinderen en jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel een kind met gescheiden ouders is. Geen kind of ouder wenst zich dat traject.

In de rechtbank zien ook familierechters veel scheidingen waarvan de escalatie die er bij moeilijke scheidingen vaak zijn, voorkomen had kunnen worden. In plaats van in telkens nieuwe procedures over de omgangsregeling met de kinderen, de verdeling van de spullen, de alimentatie, is er meer mogelijk aan de voorkant van de scheiding. Het is nodig te begrijpen dat het écht mogelijk is de belangen van verschillende partijen in een vroeg stadium van de scheiding goed te behartigen, juist ook met die van de kinderen.

Lees hieronder eeen ervaringsverhaal.

 
Daan en moeder Donna
 
 
Wij zouden als volwassenen 'even' beslissen hoe de omgangsregeling er uit zou zien. Dit voelde voor mij niet goed'
-Donna, moeder van Daan-
 
 

Op 30 September hoorde ik, ‘ik ben verliefd geworden en ga van jou scheiden ‘. Ik ben nooit eerder gescheiden, niemand uit mijn familie. Het feit dat ik ga scheiden is een totale schok. Er moet veel geregeld worden maar waar begin je eigenlijk? Ik voelde wel dat we professionals nodig hadden om ons te helpen.

Wij zijn begonnen bij een mediator. Het werd duidelijk dat elke scheiding sowieso via een advocaat ingediend moet worden bij de rechtbank, dus ik zocht een scheidingsadvocaat op. Bij de eerste afspraak gaf hij ook een concept ouderschapsplan. Dit is nodig om een scheiding bij de rechtbank aan te vragen. Tijdens de bespreking van het ouderschapsplan merkte ik de grote verschillen in inzicht en behoefte. Wij als volwassenen zouden ‘even’ beslissen hoe de omgangsregeling eruit zou zien. Dit voelde voor mij niet goed. Waarom zouden wij in deze rollercoaster de juiste keuze maken voor onze zoon?

Daan is 13 jaar en heel goed in staat om zelf aan te geven wat zijn wensen zijn. Mijn advocaat adviseerde mij om met een KIES professional in gesprek te gaan als ik het belang van mijn zoon voorop wilde zetten. De KIES profssional zocht ons op en beide hadden we vertrouwen in deze aanpak. Ze praat nooit alleen met mij of de vader van Daan, wel spreekt zij alleen met Daan. Ze bezocht Daan na school en stelde vragen zoals: “wil jij op je nieuwe kamer een foto van je papa of mama?” Dit zijn zaken die ik nooit zou bedenken om bespreekbaar te maken!

De vader van Daan heeft een nieuwe vriendin, wanneer vertel je haar naam, maak je kennis met haar? Als ouder reageer je te makkelijk uit emotie, het is zo waardevol om een professional te betrekken voor alle vragen en onzekerheden. Het zijn hele belangrijke ontwikkelingen die zorgvuldig besproken moeten worden. Na 3 individuele gesprekken met Daan en hij het KIES Kindplan heeft ingevuld wilde de KIES professional dit met ons bespreken. Alle bevindingen zijn omgezet in een omgangsregeling die ik en de vader van Daan met Daan hebben besproken. Ik zag de enorme opluchting bij Daan. Hij voelde zich gehoord en hij zag dat wij als ouders het beste voor hem willen.

Daan heeft goed aan kunnen geven waar zijn wensen, vragen, knelpunten liggen. Daan wil niemand teleurstellen en het graag goed doen. Door dit KIES Kindplan kon Daan echt vanuit zichzelf het verhaal doen zonder erbij na te denken dat hij misschien zijn vader/moeder zou kwetsen of teleurstellen. De afspraken zijn gemaakt zoals Daan het graag voor zich ziet. Heel erg goed onderbouwd door de KIES professional.

Scheiding alleen is al ingewikkeld genoeg, het is echt anders als er kinderen bij betrokken zijn. Het is ontzettend fijn dat tijd vrijgemaakt wordt en er echt naar Daan wordt geluisterd. Daan is serieus genomen en daar is hij dankbaar voor. Daan is 13 jaar dus zijn wensen en behoefte zullen veranderen. Wij hebben afgesproken dat Daan altijd zelf contact mag leggen met de KIES professional als hij vragen heeft of zaken bespreekbaar wil maken. Na 3 maanden evalueren we de omgangsregeling. Hiervoor zal de KIES professional nog een gesprek met Daan hebben hoe de omgangsregeling voor hem werkt. Ik ben mijn advocaat dankbaar voor dit advies, elk kind heeft recht om onafhankelijk zijn verhaal te kunnen doen!

Moeder van Daan, Donna

 


KIES werkt samen met