KIES Mediation Kindgroep

KIES Mediation Kindgroep

 
Direct contact voor contact voor een KIES Mediation Kind groep
 
Tijdens een scheidingsprocedure maak je als ouders afspraken.
Naast dat je als ouders met deze afspraken te maken hebt, hebben de afspraken ook invloed op het leven van jullie kinderen.
Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze zich gehoord, begrepen en gesteund voelen in hun vragen, wensen, zorgen en behoeftes. 
 
In hoeverre kinderen en jongeren kunnen verwerken wat ze meemaken door een scheiding en er mee om kunnen gaan, hangt ook af of jullie als ouders er goed in slagen om je leven weer goed op te bouwen. Het allerbelangrijste voor kinderen is dat hun ouders 'normaal' met elkaar omgaan. Dat noemt zo'n beetje elk kind als wens en behoefte. Kinderen hebben veel last van ruzie en conflicten. Ze zijn bezorgd om hun ouders en gaan soms zelfs voor hun ouders zorgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bij een KIES Mediation Kindgroep kunnen ze in een groep samen met andere kinderen begelidt worden in de eerste fase na de scheidingsmelding. De scheiding zelf, is van en tussen volwassenen. Kinderen gaan niet over de besluiten die genomen worden. Wel kunnen kinderen en jongeren vertellen wat voor hen moeilijk is van de scheiding en wat ze nodig hebben voor henzelf en van hun ouders. KIES Mediation Kindgroepen zijn er daarom speciaal voor hen.
 
Een KIES Mediation Kindgroep biedt kinderen vanaf 4 jaar, een neutrale onafhankelijke plek waar geluisterd wordt naar hun belangen en waar ze samenkomen met kinderen in een vergelijkbare situatie, ouders die gaan scheiden. De bijeenkomsten met de groep worden begeleidt aan de hand van de KIES methodiek, KIES materialen en passend bij de leeftijd van de kinderen. In het traject leren ze samen met anderen beter om te gaan met wat ze meemaken en vertellen wat hen dwars zit. Ook kunnen kinderen wensen en tips voor hun ouders leren benoemen. Deze wensen en tips worden teruggekoppeld aan ouders. Het kind zelf bepaald wat er terug gekoppeld wordt. Vooraf maakt de KIES professional hierover afspraken met het kind. Deelname aan de KIES Kindgroep vindt plaats vooraf dat het plan voor de opvoeding als gescheiden ouders afgesproken wordt. Omdat de omgang en het ouderschapsplan een onderdeel is van de begeleiding, is dit ook wel te vinden onder de naam KIES Omgangbegeleiding. Er zijn KIES Mediation kindgroepen waar ook jongeren aan deelnemen. Een KIES Mediation Kindgesprek is voor hen ook een mogelijkheid.
 
Deelname aan een KIES Mediation Kindgroep is niet verplicht. De kinderen nemen alleen deel wanneer ze dat zelf willen.
Soms verwijst de rechtbank ouders om het eens te worden en ligt er een verzoek om ook het kind een stem te geven voor verhoor. De woorden en wensen van jullie kinderen kunnen dan verwerkt worden in een brief aan de rechtbank. Zo'n brief om te sturen aan de rechtbank gaat over hoorrecht. Er is een voorbeeldbrief via de Raad voor de Rechtsbijstand te maken door vragen te antwoorden. Je vindt de informatie hier. Kinderen en jongeren kunnen daarbij ook hulp krijgen bij een KIES professional. 
Vaak helpt een KIES Mediation Kindgesprek voor oudere kinderen en jongeren om makkelijker mee te werken voor de uitvoering van het ouderschapsplan.
 
Wat aan bod komt bij de KIES Mediation Kindgroepen zijn de volgende thema's. De thema's en uitvoering van de programma's zijn opgesteld aan de hand van het door de Universiteit van Utrecht onderzochte en effectief bewezen basisprogramma KIES.
 
  • Ik, mijn ouders en mijn familie
  • Gevoelens
  • Vroeger en nu
  • De scheidingsmelding
  • Verhuizen
  • Wensen, behoeftes en mogelijkheden
  • Tip aan je ouders
  • Rechten van kinderen 
  • Bij wie kun jij terecht

KIES werkt samen met