Willemien Brouwer

Willemien Brouwer

Trainer KIES nascholingen

  

Speltherapeut, Master Pedagoog

Eigen praktijk, lees & praat begeleider kinderen met een verstandelijke beperking

 

"Belangrijk voor het zo goed mogelijk begeleiden van kinderen en hun ouders die een scheiding meemaken, is voldoende inzicht en tools voor professionals die te maken hebben met het samenspel en de ontwikkelingen van pedagogiek, onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang en opvoedondersteuning. KIES draagt hierin in belangrijke mate bij om zo ondersteuning optimaal mogelijk te maken."

Willemien heeft kennis en ervaring in zowel onderwijs als jeugdhulpverlening en met begeleiding van kinderen met speciale zorg en leerbehoeftes. De verschillen en overeenkomsten in begeleiding bij onderwijs en jeugdzorg én de zoektocht naar de noodzakelijke verbinding brachten haar op een onderzoek naar wat professionals in het onderwijs missen om beter bij zowel kinderen die een scheiding meemaken, onderwijs als jeugdhulp aan te kunnen sluiten. Dit onderzoek deed Willemien in nauwe samenwerking met en voor het Expertisecentrum Kind en Scheiding. Als ecologisch pedagoog ziet Willemien hoe het netwerk van verschijnselen bij scheiding en wat daarbij onderling afhankelijk en fundamenteel verbonden kan zijn. KIES is voor haar daarom een erg mooie manier om dit gegeven bij professionals te verhelderen en tools te bieden in het stevig steun kunnen bieden als organisatie, hulpverlener of docent en leerkracht. 

 


KIES werkt samen met