Scheiding en (jong)volwassenen

Scheiding en (jong)volwassenen

 

"Mijn ouders gingen na 25 jaar getrouwd te zijn uit elkaar. Ik was 21 toen ik het hoorde en kan er na al die jaren eigenlijk nog niet echt aan wennen!"
                             -Twan-

 


Ontwerp Amber Wildeman

 

Geen kind kiest voor de scheiding van zijn of haar ouders. Ook niet als je (jong)volwassene bent. Eens praten met een KIES professional kan je helpen beter om te gaan met wat je meemaakte en ervaart door de scheiding van jee ouders.

Een scheiding kan totale chaos met zich meebrengen. Chaos voor de betrokkenen zelf, maar ook voor de omgeving. Een beetje hulp in alles 'ordenen' kan zeker helpen.'

(Jong) volwassene en de impact  van scheiding
Als volwassene kun je net als elk kind van zijn of haar ouders natuurlijk ook te maken hebben of krijgen met de scheiding van je ouders. Het kan zijn dat je al als kind de scheiding al meemaakte of pas als (jong)volwassene hoorde dat je ouders uit elkaaar gingen.

De scheiding van je ouders meemaken is altijd ingrijpend en lst eervaren door hun scheiding kan in verschillende fases van je leven of juist op bepaalde momenten (ineens) impct hebben. Je bent daarmee zeker niet alleen. 

Ook en/of misschien daarnaast kun je te maken hebben met je eigen scheiding. Je kunt ook te makeen hebben met de impact van de scheiding van de ouders van je partner op je partner en jullie relatie. 

Tot slot kun je als volwassene in de rol van familie, kennis, vriend, buren, studiegenoot en collega enzovoort, ook te maken hebben met een scheiding.

Alle volwassenen
Scheiding heeft impact op iedere direct en indirect betrokkene. Het Expertisecentrum Kind en Scheiding vraagt iedereen aandacht te houden voor kinderen en volwassenen die een scheiding situatie meemaken. Met elkaar kunnen we zorgen dat een scheiding geen taak voor de kinderen is.

Hoe om te gaan met scheiding situaties
Wanneer de pijn die je/iemand in je omgeving ervaart door een scheiding situatie beleefd mag worden en hanteerbaar kan worden gemaakt, zorg je dat deze pijn op een later moment in het leven geen oude weggestopte pijn wordt. Of dat de pijn groter wordt, dingen zich opstapelen en/of dat pijn misschien doorgegeven wordt aan een volgende generatie.

Tijdig leren omgaan met de scheiding en de gevolgen, maakt de impact van een scheiding minder groot voor meerdere betrokkenen en kunnen grotere lasten of problemen op een later moment in het leven vaak worden voorkomen. Een gesprek, begeleiding of hulp zoeken is altijd stoer. Iedereen kan dat wel eens gebruiken, zeker bij scheiding situaties.

Hulp
Voor meer informatie, een gesprek en/of hulp neem contact op met een KIES professional in de regio voor de mogelijkheden.

 

 


KIES werkt samen met