1 November- De Kinderen In Een Scheiding Dag

1 November- De Kinderen In Een Scheiding Dag

De Kinderen In Een Scheiding Dag is er sinds 1 november 2022 .
Het is de dag voor extra aandacht voor de rechten van een kind, de behoeftes en de stem van het kind bij een scheiding'

De Kinderen In Een Scheiding Dag is er voor alle kinderen, ongeacht leeftijd, die gescheiden ouders hebben. Met deze dag speciaal voor de kinderen, is er een extra moment om stil te staan bij de positie van kinderen waarvan ouders gaan scheiden of gescheiden zijn.

Elk jaar maken vele kinderen waarvan de ouders uit elkaar gaan een scheiding mee. Een gebeurtenis die grote impact heeft op korte en langere termijn en veel gevolgen heeft voor hun leven. Elk kind reageert op een andere en eigen wijze op die gebeurtenis. Het blijft belangrijk dat we ons als samenleving er van bewust zijn dat de gevolgen van het meemaken van de scheiding van je ouders groot en negatief kunnen zijn. Het is noodzakelijk dat we de behoeftes die kinderen hebben, kennen en serieus nemen een tijdig begeleiding en hulp bieden. Kinderen hebben hun eigen wensen bij de scheiding en ook hebben zij recht op een stem. De kinderrechten die relevant zijn bij scheiding staan beschreven in het VN Verdrag Inzake de Rechten van het Kind bij scheiding. Het is onze verantwoordelijkheid als volwassenen en als maatschappij, daaraan te voldoen en kinderen gelijke rechten en kansen te geven.

De Kinderen In Een Scheiding Dag is ontstaan nadat het Expertisecentrum Kind en Scheiding in 2022, na 20 jaar inzetten voor de rechten van het kind bij een scheiding, extra aandacht vraagt voor kinderen bij een scheiding. 
Sinds 2002 is er professionele hulp bij scheiding mogelijk. Aanvankelijk voornamelijk door professionals die werkten met de effectief bewezen methodiek KIES. Inmiddels is er veel meer aan hulp en zijn er ook andere methodieken voor begeleiding beschikbaar die ook aandacht hebben voor het kind bij een scheiding.

De Kinderen In Een Scheiding Dag is op 1 november omdat in november 2005 de allereerste training aan professionals is gegeven over de positie van het kind bij scheiding en begeleiden met effectieve jeugdzorg. Sinds het najaar van 2022 is er om aan de rechten van het kind bij scheiding te voldoen behalve jeugdhulp en een kindgesprek bij scheiding ook het KIES Kindplan dat is gepresenteerd op het NOS Jeugdjournaal.


KIES werkt samen met