Jullie ouderschapsplan

Jullie ouderschapsplan


Afbeelding vFAS model Ouderschapsplan met daarin en vrwijzing naar o.a. KIES

KIES voor deze tips als ouders bij het opstellen van een ouderschapsplan*

 1. Ga het gesprek met elkaar aan in een open houding en op respectvolle wijze.
 2. Probeer begrip op te brengen voor elkaars zorgen, vragen en meningen. Een goed gesprek geeft een belangrijke de basis voor een succesvol ouderschapsplan.
 3. Betrek je kind(eren) en biedt de mogelijkheid aan je kind(eren) om het KIES Kindplan in te vullen en eventuele (professionele) ondersteuning daarbij te zoeken.
 4. Houd als ouders het belang van jullie kinderen in gedachten bij het opstellen van het ouderschapsplan en blijf hun voorbeeld.
 5. Bedenk dat besluiten nooit helemaal vast kunnen staan omdat ze gaan over zowel de korte als de lange termijn en ieder van jullie en omstandigheden kunnen veranderen.
 6. Zorg dat besluiten over jullie kinderen hun welzijn en ontwikkeling steunen en bevorderen.
 7. Zorg voor realistische en haalbare afspraken over praktische zaken als woonafstand tussen jullie, opvang- school- en buitenschoolse activiteiten van jullie kinderen, hoe jullie als ouders willen en kunnen samenwerken, onverwachte omstandigheden, etc.
 8. Blijf je bewust dat het ouderschapsplan geen definitief vaststaand document is, maar als dynamisch, steeds veranderd ondersteunend visie document is voor jullie inzet bij het gescheiden opvoeden en ondersteunen van jullie kind in de weg naar volwassenheid met jullie als twee van de belangrijkste mensen in het leven als voorbeeld.
 9. Blijf open en bereid dingen in het ouderschapsplan aan te passen die in het belang zijn van jullie kind
 10. Zorg voor professionele hulp voor jezelf en ondersteuning voor jullie kind als dat helpend is, jullie vastlopen of moeite hebben met bepaalde onderdelen of in conflict raken of zijn.
 11. Een KIES Mediator of advocaat kan jullie begeleiden en helpen bij het vinden van oplossingen die voor alle partijen, ook jullie kind acceptabel en uitvoerbaar zijn.
 12. Bij KIES coaches kun je terecht voor de ondersteuning voor je kind of hulp voor jullie/jezelf.

*Ga hier naar een voorbeeld ouderschapsplan in het Nederlands
  Ga hier naar een voorbeeld ouderschapsplan in het Engels


KIES werkt samen met