It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child

'Er is een hele gemeenschap nodig om een kind alles te geven wat het nodig heeft'
 
-Afrikaans gezegde-
 
Kinderen groeien gezond op en ontwikkelen zich optimaal als ouders, familie, het sociale netwerk én de maatschappij samen zorgdragen voor de veilige bedding en basis die elk kind nodig heeft. Met elkaar 'kleuren we hun omgeving in', de omgeving waarin kinderen groot worden. Dat doen we ook  als ouders gaan scheiden of gescheiden zijn.

Het is belangrijk om over een netwerk te beschikken als het leven even lastiger is. Steeds meer mensen doen daar een beroep op. Omdat het percentage scheidingen blijft stijgen terwijl de wereld er niet minder ingewikkeld op wordt, ligt er ook een taak voor de overheid om ondersteuning te bieden. Onbelast opgroeien met ouders in een scheiding is nu eenmaal een risicofactor op het ontwikkelen van problemen. Kinderen en jongeren ervaren sowieso bij het opgroeien zowel de druk in presteren als in te willen voldoen aan de norm, er bij te willen horen en het gelukkig te moeten zijn. Dit maakt het lastiger voor jeugd met gescheiden oudrs maar maakt ook opvoeden bij scheiding situaties een moeilijkere een zwaardere taak. 
Kinderen en jongeren hebben recht op ondersteuning en goede jeugdzorg. Dat besluit hebben we ook genomen in het Kinderrechtenverdrag.
Wij vinden daarnaast dat ze vooral het recht hebben, geen hulp nodig te hebben. Daarom is KIES er bij scheiding!'
Wanneer er een situatie is waardoor kinderen in het gezond opgroeien en optimaal kunnen ontwikkelen bedreigt worden, hebben zij recht op ondersteuning. Met elkaar kunnen we zorgen dat het meemaken van een scheiding geen bedreiging vormt voor het gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen. Daarom is er KIES, Kinderen In Een Scheiding, voor elk kind dat de scheiding van ouders meemaakt. KIES geeft kinderen een stem!
 
Elk kind is het begin van een heel nieuw systeem en elk kind verdiend dan ook onze volle aandacht.'
KIES is er ook voor ouders bij scheiding. Ouders staan niet alleen voor de nieuwe route die zij te gaan hebben na scheiding. KIES professionals zijn er voor de kinderen en staan naast de ouder(s) om hen ook na scheiding een fijn thuis te laten bieden aan henzelf én hun kind. KIES is er als ouders gaan scheiden én daarna.
 

KIES werkt samen met