Samenwerken tegen geweld

Samenwerken tegen geweld

Kiezen tegen geweld, dat doen we samen.
 
-Expertisecentrum Kind en Scheiding-

Werkvormenkaart KIES 4-6 jaar
 

Voorkomen van en samenwerken tegen geweld

KIES tegen geweld
Het zorgen voor een plaatselijke, regionale en landelijke effectieve aanpak tegen (‘huiselijk’) geweld vraagt om goed samenwerken binnen de keten. Dat is zeker ook van belang bij scheiding situaties.

Hoe kunnen gemeenten, het onderwijs, zorg en hulpverlening, professionals binnen het sociaal domein, politie en andere betrokkenen, bij scheidingsituaties nog beter samenwerken en meer doen om geweld binnen relaties en tegen kinderen te bestrijden? Deze vraag moet centraal staan in elke afweging om deze situaties te voorkomen en in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn waar dit voorkomt en hulp nodig is.

KIES voor effectieve samenwerking
In alle regio’s in Nederland werken betrokken partijen met elkaar aan het verbeteren en transformeren van hun aanpak. Belangrijk hierbij is of de organisaties en professionals met elkaar ook effectief werken en op lokaal niveau geweld tijdig signaleren en bestrijden bij scheiding. Ondersteuning, begeleiding en hulp kan veel leed voorkomen. Van belang is dat partijen bekend zijn met, aandacht hebben voor en samenwerken rondom:

  • Effectief bewezen ondersteuning mogelijk is bij scheiding voor kinderen en ouders voor alle doelgroepen en leeftijden;
  • Professionals onderling informatie kunnen inwinnen en uitwisselen waar er belangrijke zorgen of zekerheden zijn;
  • Professionals extra alert zijn bij financiële problemen en schuldenproblematiek;
  • Er tijdig aandacht en hulp is bij scheidingen met veel (juridische) conflicten;
  • Er aandacht is voor situaties met zorgen rond middelen gebruik en mentale problemen;
  • Situaties waar sprake is van dreiging, (mogelijk) verlies van contact en verstoorde relatie ouder en kind;
  • Elke vorm van geweld of grensoverschrijdend gedrag

KIES voor preventie
Geweld bij scheiding van generatie op generatie
Vaak is er niet alleen geweld in relaties, maar wordt ook gesignaleerd dat dit van generatie op generatie voorkomt. Ongeveer twee derde van de slachtoffers wordt later opnieuw slachtoffer van geweld. Een fors deel (40 tot 75 procent) van de slachtoffers van kindermishandeling wordt later zelf pleger van geweld tegen de oorspronkelijke pleger, tegen de eigen partner of tegen kinderen in het gezin. Ook situaties met geweld bij scheiding, kunnen zich op deze manier herhalen. Dit is een extra motivatie om in te zetten op preventieve maatregelen rondom scheiding. KIES werkt daarbij zowel preventief als curatief en heeft een belangrijke signalerende functie.


KIES werkt samen met