KIES op Aruba

KIES op Aruba

 
 
 
Mooie projecten, in het belang van het kind, mee waar maken, dat doen we graag!
 
-Expertisecentrum Kind en Scheiding-
 


Op uitnodiging van de regering van Aruba  trainden we vanuit het Expertisecentrum Kind en Scheiding in maart 2023, 55 professionals op Aruba in het werken met de methodiek KIES. 

De regering van Aruba, de Minister van Justitie Nederland Dilan Yeşilgöz-Zegerius en het Expertisecentrum Kind en Scheiding hebben met elkaar gezorgd voor de voorwaarden voor het kunnen gaan realiseren van een basis en vangnet van preventieve zorg en nieuwe jeugdhulp bij scheiding op Aruba.

Onze speciale dank gaat uit naar de commissie Plan di Major voor de inspirerende samenwerking en naar Marc van Deursen, CEO Prijsvrij, voor het mee mogelijk maken, dat het KIES team van 18-26 maart 2023 naar Aruba kon reizen om onze expertise en trainingen aan de professionals op Aruba over te dragen.

De professionals in Aruba behaalden hun certificering voor KIES Mediation, het werken met het KIES Kindplan, en het werken met KIES 7-12 jaar en 13-17 jaar om KIES eilandbreed in te kunnen gaan zetten.

 
Voorselectie van de deelnemers aan KIES op Aruba is gedaan door de Arubaanse overheid

Het Bureau van het Ministerie van Justitie van Aruba wil scheidende ouders stimuleren om tot een goed ouderschapsplan te komen. Op landsniveau is daartoe vanaf 2018 door middel van onderzoek en afstemming met verschillende betrokken diciplines een totaal aanpak opgezet: Plan di Major,  waarbij wetgeving aangepast wordt en nieuwe faciliteiten geboden worden waardoor binnen de hulpverlening aan ‘ownership’ en vaardigheden gewerkt wordt en de inzet van preventieve zorg en hulpverlening voor kinderen en ouders die een scheiding meemaken, worden versterkt.
Het onderdeel van van deze nieuw op te zetten zorgstructuur waarvoor Aruba heeft gekozen, is het werken met KIES Mediation, het KIES Kindplan en KIES voor kinderen van 7-17 jaar.

KIES is een door de Universiteit Utrecht wetenschappelijk bewezen interventie. KIES wordt in het rapport van de ombudsman genoemd en is als effectief bewezen jeugdinterventie opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut waardoor Aruba, KIES als programma voor de Arubaanse context introduceert binnen Plan di Major. De Arubaanse regering heeft gekozen onderwijsgevenden, jeugdhulpverleners en mediators op Aruba scholen in de methodiek die het Expertisecentrum Kind en Scheiding heeft ontwikkeld en bekend is onder de naam KIES, Kinderen In Een Scheiding.

Uit onderzoek op Aruba blijkt dat naast kinderen in de leeftijd 7 tot 12 jaar ook bij jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar behoefte is aan ondersteuning en begeleiding bij scheiding. Voor het realiseren van voortgezet ouderschap na scheiding en het komen tot een werkende omgangsregeling voor ouders en kinderen, is er behoefte aan versterking. Het is belangrijk dat het kind een actieve stem krijgt in het proces. Aan de hand van KIES mediation en het KIES Kindplan kan de begeleidende professional, de begeleiding van ouders en het voeren van een kindgesprek beter aangaan. Daarnaast is KIES begeleiding voor kinderen vanaf 7-17 jaar en het bieden van informatie en psycho-educatie aan ouders op scholen en in jeugdzorg opgenomen in de nieuwe zorgstructuur.Het project Plan di Major wordt vanaf april 2023 gevolgd door zowel de Universiteit op Aruba als de Universiteit Utrecht.


Nelly Snels Dolron en Jacquelijn van der Vijver in gesprek met onderzoeker Universiteit Aruba, Luc Alofs.

Bij de start van Plan di Major is op 19 maart 2023 een meeting geweest tussen de Minister President Evelijn Wever Croes en Minister van Justitie en Sociale Zaken Rocco Tjon en een delegatie van het Expertiscentrum Kind en Scheiding waarbij scheidingsproblematiek en de implementatie van KIES op Aruba is besproken.


Nelly Snels Dolron in gesprek met Minister President Evelijn Wever Croes


Jacquelijn van der Vijver, Nelly Snels-Dolron, Minister President Evelijn Wever Croes, Michella Stenvoorde La Clé


Minister van Justitie en Sociale Zaken Rocco Tjon, Michella Steenvoorde La Clé, Aisca Berkemeyer Directeur Voogdijraad, Magaly Maduro Directeur Meldpunt Kinderbescherming, Nelly Snels Dolron.


Nelly Snels Dolron, Minister van Justiti en Sociale Zaken Rocco Tjon

Op 21 maart 2023 is het Congres Plan di Major op Aruba geweest dat tevens is uitgzonden op de ABC eilanden.
Voor de opening van het congres Plan di Major werd het publiek door Minister President Evelijn Wever Croes online, en door Minister Rocco Tjon live toegesproken, over de noodzaak van een effectieve aanpak van Aruba bij scheiding.

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding heeft bijgedragen aan dit congres met een presentatie over KIES, de ontwikkeling en implementatie van vernieuwende jeugdzorg bij scheiding (Nelly Snels-Dolron) en panel discussie en vragen uit de zaal (Jacquelijn van der Vijver).

Vooraf aan dit congres waren er intervieuws voor de media en een live ontmoeting met de bestuurscommissie van Plan di Major.


Inge van der Valk onderzoekster Universiteit Utrecht , Nelly Snels Dolron en Michella Steenvoorde La Clé


Nelly Snels Dolron Directeur Expertisecentrum Kind en Scheiding, Aisca Berkemeyer- Directeur Voogdijraad, Michella Steenvoorde La Clé -Voorzitter Commissie Voortgezet Ouderschap at Ministerie Justitie en Sociale Zaken.


Welkom door Minister President  Evelijn Wever Croes


Nelly Snels Dolron

 
Presentatie 20 jaar KIES en jeugdrecht

 
Inge van der Valk en Jacquelijn van dr Vijver, leden van het panel 

Presentatie tijdens het congres Plan di Major 20 jaar KIES 

Nieuwsbericht n.a.v. het congres en de start van Plan di Major

Trainingen op Aruba 2023

Opening Ouderschapsplan balie en website Plan di Major waarbij KIES een belangrijke rol heeft in scheidingsbemiddeling op Aruba

Arubaanse Staten keurt wet Ouderschapsplan goed

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
LANDSVERORDENING van 28 november 2023 houdende wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba (AB 2005 no. 34) in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na scheiding (bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding)

Het aller eerste KIES Kindgesprek bij KIES Mediation op Aruba met gebruik van het KIES Plan di Mucha, is na lange inzet van Plan di Major i.s.m. het Expertisecentrum Kind en Scheiding, in Februari 2024 een feit.

De KIES folder en KIES Kindplannen zijn ook beschikbaar in het Papiaments, Spaans en Engels.


KIES werkt samen met