KIES

KIES

"Bij KIES mag alles van de scheiding er zijn, gewoon zoals het is. Het is geen 'van bovenaf geregelde' of 'kommer en kwel' benadering. Het is laagdrempelig en een manier van werken die de betrokkenen echt serieus neemt en vanuit nabijheid en gelijkwaardigheid ook lastige dingen bij scheiding aangaat."

- Monique, KIES professional sinds 2008-

 
KIES
in het kort
KIES en kiezen
Wat is KIES
Het doel van KIES
Kwaliteitsbewaking van KIES

Direct naar informatie en hulp
Informatie en uitleg over KIES 
Contact opnemen met een KIES professional

KIES in het kort
Het aanvankelijk meest bekende programma van KIES, is de spel en praatgroep voor kinderen van 7-12 jaar met gescheiden ouders. KIES staat voor Kinderen IEen Scheiding. Eerder ook wel Kinderen IEen Echtscheiding situatie.

Informatie over de KIES groepen
Bij de spel en praatgroep 
KIES, kortweg KIES of KIES groep,  wordt onder leiding van twee KIES coaches, aan de hand van de KIES coaching methodiek, in 8 bijeenkomsten van een uur, het proces van de scheiding doorlopen. Tijdens de bijeenkomsten wordt met de groep gewerkt met verschillende werkvormen die afgestemd zijn op de behoeftes van de groep kinderen. Voorbeelden van de werkvormen zijn; gesprek, rollenspel, creatieve werkvormen, spel en stellingen. De 8-10 kinderen in de groep leren beter met hun eigen situatie en de gevolgen die zij ervaren van de scheiding om te gaan. Er wordt gewerkt aan het leren vinden van eigen best haalbare oplossingen voor wat ze als moeilijke dingen ervaren. Kinderen en ouders doorlopen van het KIES programma en de werkvormen met elkaar in gesprek over de scheiding. Door deelname aan KIES doorloopt elke betrokkene zijn of haar eigen proces ( ouders bv door de vragen van hun kind en een gesprek en/of door de informatie tijdens de ouderbijeenkomst). Zij krijgen handreikingen en handvatten om elkaars positie beter te kunnen zien en begrijpen. Van allebei de ouders met gezag is toestemming voor deelname noodzakelijk, dit is wettelijk zo bepaald. Vooraf is er er een informatie en nadien een evaluatie bijeenkomst. Soms is KIES niet geschikt, bijvoorbeeld als er (ook) andere problemen zijn, dan wordt bekeken of misschien een ander KIES traject of andere hulp beter aan kan sluiten.

Deelname aan KIES
Als ouders de scheiding nog aan het regelen zijn en het zorg en ouderschapsplan nog  aan het opstellen zijn sluit deelname aan een KIES groep soms nog minder goed aan bij de beleving van kinderen en jongeren. In deze fase spelen voor hen vaak andere vragen en zorgen. Dan is deelname aan een 
KIES Mediation of KIES Individuele begeleiding vaak een beter aansluitend aanbod voor het proces van het kind.

Foto Monique Claes

KIES en kiezen
Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding. Zeker kinderen en jongeren niet. Kinderen en jongeren zijn erg trouw aan hun ouders en ook afhankelijk van de mogelijkheden die ze hebben en krijgen. Een eigen plek en ruimte om eens te vertellen en delen wat ze meemaken en waar ze hun vragen en zorgen te durven vertellen, en samen zijn met leeftijdgenoten helpt hen. Aandacht voor hun situatie is nodig om een zo onbelemmert mogelijke jeugd door te maken. Ouders willen dat kinderen professionele begeleiding krijgen én dat daarvoor niet perse een hulpverleningstraject ingeschakeld voor hoeft te worden. Dat kan met KIES.

Wat is KIES
KIES is dé manier om kinderen en jongeren met gescheiden ouders, in een groep of individueel te begeleiden vanuit het belang en de behoefte van het kind. Kinderen worden recht gedaan bij scheiding door KIES. Allerlei scheiding situaties zijn daarbij mogelijk. De scheiding kan kort of al langer geleden zijn, de scheiding kan verlopen zoals een gemiddelde scheiding of wat moeizamer zijn. Begeleiding met KIES kan als er wel of geen problemen worden ervaren. Alle trajecten van KIES, ook het KIES aanbod gericht op ouders, zijn gericht op het perspectief van het kind, de behoefte en het welzijn van het kind bij scheiding en het leren omgaan met de lastige dingen die een scheiding met zich kan meebrengen. KIES professionals behartigen bij hun begeleidingen altijd de belangen van de kinderen en jongeren.

Foto Monique Claes


Het doel van 
KIES
KIES is er voor het recht van kinderen en jongeren om gehoord te worden, om hen een stem te geven in scheiding situaties en om hen te leren kiezen voor zichzelf. Ze kunnen zelf (leren) kiezen voor hun eigen gedachten, gevoelens, wat ze ervaren, wensen en hopen. Dat hebben kinderen en jongeren ook nodig om zichzelf goed te leren kennen en om te erkennen wie ze zelf zijn en om grip op hun leven te ervaren. Er hoeft niets 'aan de hand' te zijn om deel te nemen aan KIES om er voordeel van te hebben. KIES is er voor alle kinderen met gescheiden ouders die daar behoefte aan hebben. Dat KIES kinderen helpt is bewezen in de praktijk en met een effecten studie door de Universiteit van Utrecht.

Kwaliteitsbewaking van KIES
KIES is een door de Universiteit van Utrecht onderzochte en effectief bewezen methodiek om kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders meemaken te begeleiden. De basis methodiek KIES staat centraal bij alle KIES programma's. Alle professionals die werkzaam zijn met een KIES programma hebben een relevante vooropleiding, werkervaring en een KIES scholing als verdieping gevolgd. De organisatie waarvoor de KIES professional werkzaam is, is verantwoordelijk voor de uitvoering.
KIES, www.kiesvoorhetkind.nl, is opgenomenin de databank Effectieve Jeugdinterventies als 'Effectief volgens goede aanwijzingen'.

Meer informatie over kwaliteitsbewaking vind je hier.
Meer informatie over de KIES methodiek vind je hier.

 


KIES werkt samen met