KIES individuele begeleiding

KIES individuele begeleiding

KIES Individuele begeleiding is begeleiding op maat.
KIES Individuele begeleiding is begeleiding vanuit de KIES methodiek door een KIES coach. Deze begeleiding is er speciaal voor kinderen die geen mogelijkheid hebben om aan een KIES groep deel te nemen of voorkeur hebben voor een individueel traject. De begeleiding is aan de hand van de vragen, zorgen, wensen en behoeftes van het kind of de jongere. Het begeleidingstraject is op maat. Het aantal verwachte begeleidingsbijeenkomsten wordt vooraf door de KIES coach besproken met de ouders. Voor deelname is de toestemming van beide gezagshebbende ouders noodzakelijk. Dit is bij wet zo geregeld. Voor meer informatie of een afspraak neem contact op met een KIES coach individuele begeleiding.


KIES werkt samen met