Kwaliteit

Kwaliteit

 

Kwaliteitsbewaking door scholing
Kwaliteitsbewaking door onderzoek
Kwaliteitsbewaking door andere partijen
Bijdragen aan kwaliteitsbewaking
Kwaliteit vanuit de bron en geschiedenis 
Kwaliteitsbewaking door actualiseren 
 

Illustratie Amber Wildeman
 
" Het gaat er om dat wat je doet op dat moment het beste is én ook haalbaar is. Er kan dan tenminste altijd iets wel wat noodzakelijk is. Soms kan iets uiteindelijk nog beter, je kunt blijven leren en groeien. Dat leren we kinderen, ouders én zo werken we zelf."
Kwaliteits bewaking door scholing

Scholing en verdieping bieden voor professionals die werken met kinderen en ouders in een scheiding situatie, is volgens het Expertisecentrum Kind en Scheiding een belangrijk onderdeel om kwaliteit en professionaliteit voor hulp bij scheiding te bewaken. Het Expertisecentrum Kind en Scheiding heeft de methodiek KIES doorlopend voor onderzoek aangeboden. KIES is in de praktijk en door verschillende instanties getoetst. De uitvoering van KIES is de verantwoordelijkheid van de aanbieder, de professional zelf en de instantie waarvoor de professional werkzaam is. 

Een KIES scholing volgen is voor professionals en instanties de enige manier om toegang te krijgen tot de KIES interventies en  een bijbehorende materialen. Professionals die een KIES training volgen en hun certificaat halen worden met hun certificaat geregistreerd. De professionals zijn daarmee gecertificeerd om een of meerdere KIES interventies uit te voeren. Tevens krijgen zij de mogelijkheid voor toegang tot het gesloten deel van de KIESvoorhetkind.nl website. KIES professionals volgen bijscholingen en/of hebben intervisie door te delen via het platform van KIES professionals

KIES trainingen voor professionals zijn aanvullend op een vereiste HBO opleiding in onderwijs/jeugdzorg en jeugdhulpverlening of andere relevante opleiding passend bij de geboden KIES scholing. Elke KIES scholing richt zich specifiek op het kunnen uitvoeren van een bepaalde KIES interventie. 

In de KIES trainingen ligt het accent op oefenen met de verschillende onderdelen van de interventie wat betreft kennis en overdracht van theorie en praktijk. Coaching, zelfreflectie en zelfregulatie vormen daarbij de rode draad. Alle KIES trainingen worden uitgevoerd door ervaren trainers. Er is zowel een incompany-aanbod als een open inschrijving mogelijk voor de basistrainingen. KIES nascholingsdagen zijn alleen toegankelijk voor de reeds opgeleide KIES coach. Diverse materialen zijn ontwikkeld specifiek ter ondersteuning van de uitvoering van de verschillende KIES interventies. Deze worden bij training of na certificering aangeboden.

Kwaliteits bewaking door onderzoek

Kwaliteitsbewaking door andere partijen
Bijdragen aan kwaliteitsbewaking

Geregistreerd erkend merk
KIES is een erkend en geregistreerd keurmerk van het Expertisecentrum Kind en Scheiding en opgenomen met logo en omschrijving in de databank van het merkregister Benelux Bureau intelectuele eigendom

Kwaliteit vanuit de bron en geschiedenis KIES

In 2001 leest Nelly Snels Dolron het boek 'De geborgenheid die zij verloren' van Stefanie Staal. Dat boek raakt haar en ze vraagt zich af wat er voor ondersteuning voor deze groep gescheiden kinderen is. Ze bespreekt dit met collega's HVO docenten en dit leidt tot een onderzoek. Het onderzoek wordt door de provincie financieel ondersteund en met medewerking van Humanitas 's-Hertogenbosch uitgevoerd.
In 2002 wordt door collega docenten Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) een literatuur onderzoek gedaan naar de behoefte van kinderen wanneer ze de scheidingsituatie van hun ouders meemaken. 

Het praktijkonderzoek is in 2003 op twee openbare scholen in Vught uitgevoerd. Voor dit onderzoek werden 297 kinderen van 7-12 jaar schriftelijk benaderd en zijn daarnaast nog met enkele tientallen kinderen en jongeren, ouders, scholen, jeugdhulpverleners, leerlingambtenaren, psychologen, kinder en jeugd-arts, politie en anderen werkzaam met kinderen en gescheiden ouders, gesprekken gevoerd. Met de uitkomst van dit onderzoek ontstaat het verlangen om ook de praktijk nader te onderzoeken. Ook bij het praktijk onderzoek zijn verschillende diciplines betrokken geweest. De Opvoedwinkel 's-Hertogenbosch, Maatschappelijkwerk Divers en Passage WSNS 's- Hertogenbosch, basis & voortgezet onderwijs 's-Hertogenbosch, Openbaar basisonderwijs Vught en Jeugdarts en hulpverleners  zijn betrokken geweest bij de verdere verkenning van het werkveld en de pilots van KIES. Er is verder contact geweest met verschillende deskundigen om te onderzoeken wat er aan aanbod voor deze doelgroep beschikbaar was. KIES had, zo bleek, aandacht voor nieuw terrein van jeugdzorg.


Foto Thomas Dral - 5 jaar KIES

De bevindingen van het totale praktijkonderzoek gaven een duidelijk beeld van een grote behoefte van kinderen aan begeleiding bij scheidingsituatie. Aanbod voor begeleiding van kinderen bij een scheiding was op dat moment alleen mogelijk bij grote en vergevorderde problemen. Naar aanleiding van de bevindingen is het programma KIES, aanvankelijk Kinderen In Echtscheiding Situatie, later ook wel Kinderen In Een Scheiding genoemd, ontwikkeld. 

In 2003-2004 zijn in Den Bosch en omstreken de vervolg pilots met het programma KIES voor kinderen van 4-6 jr, 7-12 jr en 13-17 jr gedraaid. In 2005 worden de eerste trainingen voor professionals aangeboden: de training tot KIES coach aan de hand van het basisprogramma KIES voor kinderen van 7-12 jr.

In 2003, bij één van de eerste KIES pilots, komt de vraag van het programma Kruispunt van KRO/RKK om beelden te mogen maken van het unieke project. De uitzending brengt veel reacties van professionals uit het werkveld, ouders en volwassenen die ooit als kind een scheiding meemaakten met zich mee.

De Universiteit van Utrecht is betrokken bij het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van KIES. Onderzoeker Ed Spruijt doet in 2005 en 2007 onderzoek naar KIES met een positieve uitkomst. Ed Spruijt ontvangt in 2015 als vooraanstaande echtscheidingonderzoeker een onderscheiding van de Burgemeester van Zeist en is benoemd tot Ridder in in de Orde van Oranje Nassau voor zijn pleidooi om voorlichting over kinderen in een scheiding situatie en aandacht te richten op hun belang.

Ed Spruijt, 18 april 2015 - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Onderzoeker Inge van der Valk doet een driejarig groot landelijk onderzoek naar KIES en ontvangt in 2013 de parel van ZonMW voor onderzoek naar kansrijke programma's.

Na de positieve uitkomst van het eerste wetenschappelijke onderzoek in 2005 en naar aanleiding van veler verzoek uit het werkveld om een training wordt in november 2005 de eerste training tot KIES coach gegeven door de zelfstandige ontwikkelaars en trainers. Er bestond nog geen scholing voor professionals in begeleiding van kinderen in een scheidingsituatie. De KIES trainingen worden tot 2016 in samenwerking van verschillende zelfstandig ondernemers gegeven door o.a. Nelly Snels - Dolron (Eerst Klassenwerk, later Expertisecentrum Kind en Scheiding -Jiminy BV), Maaike de Kort (Maaike de Kort Consultancy), Jacquelijn van der Vijver (KompaZ), Marja Boidin & Pieter Verhees, Tet Verdonk (Oreid). 

Zowel het eerste als tweede KIES logo zijn ontwikkeld door Martijn Snels. Hij ontwerpt daarnaast de eerste en tweede KIES website, eerst gekoppeld aan buro Klassenwerk en daarna een nieuwe website www.kiesinfo.com om geïntresseerden nog directer over de ontwikkelingen van KIES te informeren. 
Ouders en verwijzers krijgen zo naast informatie via KIES professionals ook algemene informatie over de mogelijkheden van KIES hulpverlening.

Nelly bedenkt en vormt na het via een wensite informeren van ouders, een platform voor KIES coaches en start en onderhoudt het besloten forum voor professionals. Ze ontwikkelt hiertoe in 2017 de nieuwe website www.kiesvoorhetkind.nl waarbij ook ouders en kinderen informatie kunnen vinden. 
Via Social Media legt ze zich toe op het opbouwen en bereiken van een groot netwerk om haar missie, de zorg voor de kinderen bij een scheiding, waar te maken en anderen over KIES te informeren en ze erbij te betrekken.

KIESvoor hetkind.nl werkt nauw samen met de Universiteit van Utrecht, andere opleidingen en het werkveld aan onderzoek en het doorontwikkelen van KIES. Een nieuwe website met zeer uitgebreide informatie en mogelijkheden voor het platform KIES professionals is in januari 2019 gereed gekomen.
Naast de samenwerking met de Universiteit van Utrecht, wordt onder andere samengewerkt met de Erasmus Universiteit Leiden, Han Hoge School, Christelijke Hoge school Ede, Avans Hoge School en Fontys Hoge School en anderen.

In 2014 reikt gedeputeerde Brigitte van Haaften namens de Provincie Noord Brabant de jeugdzorgduim uit aan KIES. Deze jeugdzorgduim werd aan KIES uitgereikt vanwege de  positieve bijdrage aan de (preventieve) jeugdzorg.

 
Jeugdzorgduim Provincie Noord Brabant - Foto Boukje Canaan 2014

Kwaliteitsbewaking door actualiseren van KIES
In 2017 vormt Nelly een team met meerdere trainers en ontwikkelaars die samen met haar KIESvoorhetkind.nl actualiseren en doorontwikkelen.
De KIES programma's krijgen bij het Expertisecentrum Kind en Scheiding vanaf 2017 een update naar de laatste inzichten met betrekking tot scheiding en kinderen.

Het in 2017 gevormde KIES trainers team bestaat uit specialisten in het geven van trainingen en verdiepingsmodules als professioneel begeleidingsaanbod aan professionals in onderwijs, zorg en jeugdhulpverlening en opvoedondersteuning en andere maatschappelijke instanties die te maken hebben met scheiding.
 
Per 2021 is de interventie KIES voor de derde maal opgenomen in de databank  jeugdinterventies bij het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Het Expertisecentrum Kind en Scheiding werkt vanaf 2019 samen met de Universiteit van Utrecht aan onderzoek naar scheiding en jongeren.

KIES werkt samen met