KIES sinds 2002

KIES sinds 2002

KIES was anno 2002 vernieuwend door onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe hulp voor een doelgroep die niet in beeld was. De Universiteit Utrecht deed het eerste effecten onderzoek naar KIES, het eerste RCT onderzoek naar hulp voor kinderen met gescheiden ouders. Dit onderzoek kreeg de Parelprijs van ZonMW."
 
Een stukje over het begin

"Ergens na de eerste praktijk onderzoeksresultaten en eerste ervaringen met de pilots KIES, zat ik in de trein naar Den Haag. Eindelijk was het me gelukt om in contact te komen en mocht een presentatie over KIES gegeven worden op het ministerie. Zo waren er de stappen -met laptop onder m'n arm- van Ministerie, naar Raad voor de Kinderbescherming, naar samenwerkingsverband tussen plaatselijk wijkteam en politie, naar de Universiteit Utrecht, naar scholen en gemeentes of naar de Provincie Noord Brabant waar een hele zaal vol voornamelijk in pak geklede mannen in een presentatie en opstelling mochten ervaren hoe het is om kind met gescheiden ouders te zijn. Telkens waren er blikken van verbazing dat we dit thema zo hadden laten liggen. Het belang van de kinderen bij scheiding..."

                                                                          -Nelly Snels-Dolron-


In 2002 bestond er nog geen structurele aandacht of een aanbod speciaal en gericht op kinderen met gescheiden ouders in Nederland en Belgie. Door KIES is er bij meerdere professionele terreinen; onderwijs en jeugdhulp, het juridish veld en overheid en heel diverse andere instanties werkzaam voor welzijn en rechten van jeugd, aandacht gevraagd voor de situatie en problemen van kinderen met gescheiden ouders.
 
Nu scheiding en kinderen zoveel aandacht krijgt is het bijna onvoorstelbaar dat dit ooit helemaal anders was. Dat alle aandacht gericht was op de volwassenen in de scheiding en het leven voor kinderen na scheiding 'gewoon' door moetst gaan.
Een aantal termen die bijvoorbeeld niet bestonden en door KIES zijn ingebracht:
  • Stem van het kind bij scheiding
  • Kijken door de ogen van kinderen bij scheiding
  • Belangen behartigen van kinderen bij scheiding
  • Kinderen in een (echt)scheidingssituatie
  • Niet de taak van kinderen in een scheiding
  • Scheidingskinderen
  • Coach bij scheiding
KIES is als eeen steen in het water geweest, heeft grenzen verlegd en volwassenen gedwongen anders te kijken naar kinderen die een scheiding meemaken, maar ook anders te handelen, anders met hen om te gaan.
Nog altijd is het nodig om aandacht te vragen en de hulp zo actueel mogelijk te houden. KIES blijft daarom al jaren betrokken bij de meest recente ontwikkelingen bij scheiding en over kinderen.
Een link naar meer informatie over het bewaken van de kracht en waarde van KIES

KIES werkt samen met