KIES sinds 2002

KIES sinds 2002

KIES was anno 2002 vernieuwend. Er kwam onderzoek naar de ontwikkelde nieuwe hulp voor een doelgroep die onvoldoende in beeld was. Het eerste RCT onderzoek naar hulp voor kinderen met gescheiden ouders, effecten onderzoek naar KIES, is uitgvoerd door de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek kreeg de Parelprijs van ZonMW."
 
Het ontstaan van KIES
Nelly Snels-Dolron, bedenker en ontwikkelaar van KIES:
 
"Ergens na de eerste praktijk onderzoeksresultaten en eerste ervaringen met pilots met KIES, zat ik in de trein naar Den Haag. Eindelijk was het gelukt om in contact te komen met de landlijke politiek en was er de uittnodiging om een presentatie over KIES te geven op het ministerie. Na jaren ook in contact met Andre Rouvoet, kwam er steeds meer in beweging waar KIES ooit een zaadje voor was"

Zo waren er vanaf 2002, behalve de stappen naar het Ministerie, de presentatie bij de GGD in Helmond, de Raad voor de Kinderbescherming Den Haag en voor Liesbeth Groenhuijzen die daar werkzaam was, contacten met onderwijs en opleidingen, workshops voor samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, plaatselijke wijkteams en politie, de samenwerking die ontstond met de Universiteit Utrecht enzovoort.

De Provincie Noord Brabant organiseerde in het kader van 'Opvoeden doen we samen' een bijeenkomst voor het personeel van de Provincie zelf en geintresseerden van buitenaf. Er was een zaal vol met voornamelijk in pak geklede mannen. In een presentatie over de positie van kinderen bij scheiding en een opstelling mochten zij ervaren hoe het is om kind met gescheiden ouders te zijn.
Bij elke ontmoeting, waren er telkens blikken van verbazing dat dit thema zo was blijven liggen. De rechten van kinderen, de stem van het kind en het belang van kinderen bij scheiding..."

                                                                          


In 2002 bestond er nauwelijks en zeker geen nog geen structurele aandacht of een aanbod speciaal en gericht op kinderen met gescheiden ouders in Nederland en Belgie. De weg van verandering en hervorming in de jeugdzorg en verkrijgen van aandacht voor de stem, rechten en ondersteuning voor het kind bij scheiding, was een weerbarstige, maar in verkregen aandacht en ondersteuningsmogelijkheden ook een succesvolle!  De weg van een missie vanuit passie en met grote inzet samen met medestanders die samenwerken en/of mee kiezen voor het kind.
 
 
Het is mijn hartewens dat kinderen en jongeren met gescheiden ouders een onafhankelijke plek hebben om hun eigen ervaringen te delen en dat recht gedaan wordt aan elk kind in een scheiding situatie. Ik zet me samen met ons team in, voor kinderen zodat ze kind kunnen zijn en in warme verbinding met hun ouders kunnen blijven”
Door KIES is er bij meerdere professionele terreinen; onderwijs en jeugdhulp, het juridish veld en bij de overheid en heel diverse andere instanties voor welzijn en rechten voor jeugd, aandacht gevraagd voor de situatie en problemen van kinderen met gescheiden ouders.
 
Nu scheiding en kinderen zoveel aandacht krijgt is het bijna onvoorstelbaar dat dit ooit helemaal anders was. Dat alle aandacht gericht was op de volwassenen in de scheiding en het leven voor kinderen na scheiding 'gewoon' door moest gaan.
KIES kwam bij het programma Kruispunt waardoor er bredere bekendheid voor de methode kwam. Nadat KIES de eerste keer door Ed Spruijt van de Universiteit Utrecht onderzocht was, zijn ook de eerste trainingn aan professionals in de werkwijze gegeven. In november 2005 zijn de allereerste KIES coaches getraind.

Een aantal termen die destijds niet bestonden welke door KIES zijn ingebracht en inmiddels opgepikt en toegepast worden als algemene term:
  • Stem van het kind bij scheiding
  • Kijken door de ogen van kinderen bij scheiding
  • Belangen behartigen van kinderen bij scheiding
  • Kinderen in een (echt)scheidingssituatie
  • Niet de taak van kinderen in een scheiding
  • Scheidingskinderen
  • Coach bij scheiding
De bekendse term is de slogan van KIES, Nelly Snels-Dolron:
Soms is het fijn als er even iemand met je meeloopt!
Ook de kinder en jongeren uitspraken bij KIES hebben bijgedragen aan bekendheid over kinderen en scheidingsproblematiek.
Martijn Snels maakte het ontwerp van deze kaarten en Boomerang verspreidde de kaarten door Nederland.

 
KIES is als een steen in het water geweest, heeft grenzen verlegd en volwassenen gedwongen anders te kijken naar kinderen die een scheiding meemaken, maar ook anders te handelen, anders met hen om te gaan.
 
Nog altijd is het nodig om aandacht te vragen en de hulp zo actueel mogelijk te houden. KIES blijft daarom al jaren betrokken bij de meest recente ontwikkelingen bij scheiding en over kinderen.
Naast het geven van informatie en trainingen, het blijven onderzoeken en ontwikkelen, bieden van ondersteuning, hulp en advies, is KIES in doorlopende ontwikkeling en wordt zorgvuldig omgegaan met het bewaken van de kwaliteit, kracht, waarde van de effectief bewezen, mooie en waardevolle methode KIES.

KIES werkt samen met