KIES voor het kind belang

KIES voor het kind belang

Vanuit het belang van het kind worden  veel besluiten genomen die juist niet in het belang zijn van het kind. Hoe KIES je dan ECHT in het belang van het kind bij scheiding?'
 
Wat is in het belang van kinderen?
Ook ouders en professionals kunnen denken dat ze in het belang van kinderen handelen, zonder dat dit het geval is. Dat komt ook bij scheiding regelmatig voor. Juist in die situatie is een kind extra afhankelijk van de keuzes die volwassenen, ouders en zonodig een rechter, over en voor het kind maken. Wat is dan precies in het belang van het kind? En wat moeten ouders en professionals daar over weten?

Artikel 3 - Belang van het kind
Het Internationaal Verdrag Rechten voor het Kind (IVRK) is er om volwassenen, organisaties en landen te helpen herinneren aan de besluiten die we hebben genomen ten opzichte van kinderen en de rechten voor het kind. Daarin staat dat het belang van het kind voorop moet staan en een eerste overweging moet vormen, bij alle maatregelen die kinderen aangaan. Het belang van het kind vormt ook de meest essentiele basis van het verdrag.
 
Navolgen van het recht

Het verdrag geeft aan dat ouders of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind hun verplichting zorg te dragen voor het belang van het kind moeten nakomen. Ook de overheid is verplicht om het belang van het kind en welzijn van kinderen te bevorderen en er bijvoorbeeld op toezien dat daarvoor voorzieningen zijn die voldoen aan wettelijke eisen, zoals opvang, onderwijs en jeugdhulpverlening en ouders te ondersteunen in hun taak als opvoeder.

KIES voor de kinderen
Bij scheiding situaties gaat het veelvuldig over het belang van het kind. Het Expertiscentrum Kind en Scheiding ziet daarbij kinderen als volwaardige personen die evenals volwassenen over universele en ondeelbare mensenrechten moeten kunnen beschikken. De volwassenen die het kind kunnen ondersteunen om recht te worden gedaan, wordt in speciaal daarop gerichte trainingen, tot KIES professional, handreikingen en tools geboden om kinderen daadwerkelijk recht te doen en te kunnen handelen in het belang van het kind bij scheiding.

Waar vanuit gaan om het goed te doen?
Ook al is 'het belang van het kind' een begrip dat op verschillende manieren kan worden uitgelegd en geinterpreteerd, legt het Internationaal Verdrag Rechten voor het Kind een duidelijke basis om in samenhang met alle bepalingen in het verdrag elke afzonderlijke situatie op het niveau van het individuele kind goed te kunnen beoordelen. Het recht om gehoord te worden als kind, kunnen we tenminste daarvan, bij elke scheiding situatie toepassen en zorgen dat duidelijk is wat een kind zelf belangrijk vindt en het kind ook zelf de mogelijkheid bieden om dit aan te geven.

Kinderen laten participeren
Noodzakelijk bij de keuze om kindern daadwerkelijk te laten participeren bij scheiding en hen recht te doen, vraagt nast hulpmiddelen, ookom een passende houding van alle betrokken volwassenen. Het laten participeren van kinderen werkt enkel optimaal als kinderen ook juist kunnen worden begrepen en professionals die met hen werken over kennis over kinderen en communiceren met kinderen beschikken. Voor kinderen is er een andere beleving van situaties dan er voor volwassenen is. Zij hebben daardoor vaak ook andere dingen nodig dan aangenomen wordt. Voldoen aan het belang van het kind, dat vraagt om professioneel inlevingsvermogen, noodzakelijke aanpassingen willen doen vanuit het rechtssysteem en daadwerkelijk rekening houden met wat belangrijk is voor kinderen én in het belang is van het kind waar het om gaat. De leeftijd en ontwikkelfase van het kind, het eigen verhaal én de behoefte van het kind is dan van invloed op de procedure die ouders doorlopen en de keuzes die daarin kunnen worden gemaakt. 

Voor contact met een KIES professional? Vind deze in de eigen regio door te zoeken op plaatsnaam op de landkaart op de home pagina.

 

 
 
 
 

KIES werkt samen met