Werk, werknemers en werkgevers en scheiding

Werk, werknemers en werkgevers en scheiding

De juiste aandacht, goede begeleiding, steun en ruimte om over je scheiding te praten, maakt dat werknemers die dit meemaken met plezier naar hun werk kunnen blijven gaan"
 
-Ina van Maurik, Expert werk en scheiding begeleiding, KIES coach en trainer Expertisecentrum Kind en Scheiding-
Hoe KIES je bij scheiding op het werk? Direct contact?  
Op zoek naar dé oplossing voor het tijdig keren van problemen en uitval op het werk door scheiding? Onze expertise met betrekking tot werk en scheiding is de jarenlange ervaring op het gebied van preventie bij scheiding en de impact van een scheiding op werknemers én hun omgeving, zowel prive als op het werk en hoe gevolgen van een scheiding doorwerkt op beide gebieden. Is een werknemer in scheiding of gescheiden maar zijn er geen kinderen? Dan is er een compleet andere insteek van begeleiding. Een werknemer in scheiding met kinderen? KIES dan voor ons effectieve specialisme.

We bieden landelijk begeleiding om uitval van personeel te voorkomen en duurzame inzet van werknemers in en scheiding situatie mogelijk te houden. Neem contact met ons op met vragen over zowel werk en scheiding als over duurzame inzetbaarheid en re-integratie voor begeleiding van een individuele werknemer. Daarnaast bestaat er ook een training voor professionals van een organisatie of bedrijf. Mail ons op werk@kiesvoorhetkind.nl
 

Cijfers
Verschillende onderzoeken van o.m.TNO wijzen uit dat scheiding op de werkvloer in toenemende mate een serieus en zorgwekkend probleem is. 40% van de huwelijken eindigt in een scheiding, waarbij het percentage van de verbroken niet geregistreerde relaties ontbreekt. Bij een groot deel van deze gebroken relaties zijn kinderen betrokken. De zorg voor kinderen bij een scheiding brengt vaak extra problemen voor zowel werknemer als werkgever met zich mee door bijvoorbeeld het afstemmen van werktijden en niet aanwezig kunnen zijn voor de kinderen. De werknemer in scheiding ervaart op vele fronten stress, wat zich zowel emotioneel als fysiek kan tonen en zijn weerslag heeft op het werk. Verzuim ligt op de loer.
 
Scheidingen leiden tot extra ziekteverzuim van 5 naar 7 %. Dat is veel en kostbaar. Het extra ziekteverzuim als gevolg van scheidingen kost 450 miljoen euro per jaar.

-Esther Kluwer, Hoogleaar duurzame relaties Radboud Universiteit Nijmegen-
Discrepantie omgaan met scheiding op het werk
Uit onderzoek in 2019 door het Expertisecentrum Kind en Scheiding in samenwerking met studenten HRM Avans Hoge School Breda, werkgevers en werknemers, blijkt dat werkgevers onvoldoende of niet op de hoogte zijn van de omstandigheden bij scheiding van werknemers en de effecten op de werkvloer. Veel organisaties zijn zelf tevreden over de steun die ze bieden aan werknemers in scheiding. Uit het onderzoek kwam bij werknemers naar voren dat ze meer behoefte hebben aan begrip, informatie en aandacht en aanpassingen op het werk. Hierdoor ontstaat een discrepantie tussen behoefte en aanbod.
 
Er bestaat toch ook zwangerschaps en zorgverlof"
 
-2019 Respondent onderzoek Werk en scheiding door Expertisecentrum Kind en Scheiding-
 


Scheiding op de werkvloer
Behalve dat de gevolgen van de scheiding en het ervaren van stress vervelend zijn voor de werknemer zelf, kan dit op den duur ook leiden tot irritatie bij de werkgever en collega's. Projecten komen onder druk te staan, de werkbelasting binnen het team neemt toe en het gaat ten koste van werkplezier. Als een invalkracht taken moet overnemen kost dit weer tijd en aandacht van de leiding en brengt dit extra kosten en risico's met zich mee.
Het is in het belang van werkgever en werknemer om in te zetten op preventieve maatregelen met de juiste aanpak om het uitvallen van de werknemer te voorkomen.

We ontvangen wel eens de vraag waarom juist het Expertisecentrum Kind en Scheiding dit kan bieden. We leggen het graag nader uit. De ervaring die we sinds 2002 hebben met ouders, kinderen en de scheidingsproblematiek heeft altijd weerslag op de betrokkenen, dus ook op het werk. We hebben dan ook de kennis en ervaring om alles in effectief bewezen goede banen te leiden. Dát gunnen we werkgevers, werknemers maar vooral ook de kinderen. Als het met kinderen en hun ouders goed gaat, dan gaat het ook goed op het werk!
 
 
We hebben met KIES de kennis en ervaring dat onze korte preventieve hulp effectief is. Wanneer werkgevers hulp aan ouders en eventueel hun kinderen steunen ontstaat een win-win situatie waardoor de werknemer minder snel uitvalt"

-Nelly Snels, Directeur Expertisecentrum Kind en Scheiding-

 KIES werkt samen met