Ontwikkelde KIES materialen

Ontwikkelde KIES materialen

Elk kind en elke volwassene heeft een eigen manier om informatie tot zich te nemen, te leren, steun en hulp te kunnen ontvangen. Boeken zijn voor veel mensen een prettige manier om in eigen tijd en tempo iets aan te gaan' 
 
-Nelly Snels-Dolron, Auteur & ontwikkelaar KIES, Algemeen directeur Expertisecentrum Kind en Scheiding-
Voor elk kind en elke ouder is er bij een scheiding KIES
Soms is onze informatie en tips via onze website en brochures al voldoende steunend, soms is een gesprek of begeleiding en een hulp traject door KIES professionals gewenst of iets anders noodzakelijk. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op de behoeftes en noodzakelijkheden die er zijn. We richten ons daarbij altijd op het recht en de belangen van kinderen bij scheiding.
En elk kind is het begin van een heel nieuw systeem. We vinden het belangrijk dat we ons daar van bewust zijn. Dát maakt elke tip, informatie, begeleiding, hulp of boek dat een kind of ouder bereikt en helpt dan ook extra waardevol. We hopen zo bij te dragen in het ontlasten bij de zware klus die scheiden of een scheiding meemaken het voor nu en volgende generaties!
 
NB: Het is mogelijk een bestelling voor onderstaande boeken te plaatsen vanaf 100 exemplaren. Afhankelijk van de voorraad kunnen we in korte of iets langere tijd leveren. 
Het is ook mogelijk om KIES folders te bestellen voor scholn, gemeenten en/of andere organisaties. De kosten zijn afhanklijk van het aantal te bestellen exemplaren.
 
Hét KIES voor mij! werkboek 
  
 
Het 'KIES voor mij!' werkboek is er voor kinderen met gescheiden ouders vanaf 7 jaar. Het wordt veel gebruikt bij individuele begeleiding van kinderen met gescheiden ouders. De ondersteuning hierbij door een KIES voor mij! gecertificeerde KIES coach is wenselijk en extra ondersteunend voor kinderen. Ze krijgen dan op maat begeleiding en hulp.
Voor een bestelling vanaf 100 stuks van het 'KIES voor mij! werkboek' kan contact opgenomen worden met administratie@kiesvoorhetkind.nl over de kosten van het gewenst aantal te bestellen en toe te zenden exemplaren.

 
Twee dino dekbedden 
 
'Twee dino dekbedden' is een op een waar gebeurd verhaal uit de KIES praktijk geschreven verhaal. Het boek is geschikt voor jonge kinderen om voor te lezen en basischoolkinderen om zelf te lezen. Het is een boek dat daarnaast geschikt is om samen met je kind te lezen als gescheiden ouder maar ook als je kind een vriendje of vriendinnetje heeft waarvan ouders gaan scheiden of om het verhaal met de klas te bespreken.
'Twee dino dekbedden' is een op denken in mogelijkheden gericht boek met achterin per hoofdstuk toelichting en informatie voor gescheiden ouders.
 
Voor een bestelling vanaf dan 100 stuks van het 'Twee dino dekbedden' kan contact opgenomen worden met administratie@kiesvoorhetkind.nl over de kosten van het gewenst aantal te bestellen en toe te zenden exemplaren.
 
 Hét KIES Ouder Kompas
 
 
Het KIES Ouder Kompas is een zowel gratis digitale als mogelijk fysiek te bestellen uitgave met informatie en tips over de reis van de scheiding en het opvoeden van kinderen. Het boek is voor ouders die gaan scheiden, in scheiding zijn of al zijn gescheiden.
 
Voor een bestelling vanaf dan 100 stuks van het 'KIES Ouder Kompas' kan contact opgenomen worden met administratie@kiesvoorhetkind.nl over de kosten van het gewenst aantal te bestellen en toe te zenden exemplaren.

KIES werkt samen met