Reacties op de scheiding - gedrag van het kind

Reacties op de scheiding - gedrag van het kind

Niet het gedrag dat je ziet vertelt wie het kind is. Het gedrag vertelt je enkel wat kinderen meemaken en niet kunnen zeggen.

-Nelly Snels-Dolron-

 

Foto Monique Claes
 
Gedrag en scheiding
Alles dat bij een scheiding komt kijken, komt van A tot Z direct of indirect ook bij kinderen binnen. Ze horen en weten misschien niet alles, ze ervaren wel dat er veel verandert in hun leven en de situatie waarin ze opgroeien. Kinderen moeten hoe dan ook, met de scheiding van hun ouders omgaan.
 
Ze moeten omgaan met iets waarvoor ze niet willen en niet kunnen kiezen. Dat de scheiding een feit is, dat valt niet mee. Een reactie op de scheiding is dan ook normaal. Alle kinderen reageren op de scheiding van hun ouders. Sommige kinderen reageren heftig. Het is belangrijk om alle reacties serieus te nemen. De gevolgen van de scheiding op het gedrag en ontwikkeling van kinderen, is mede bepalend voor hun toekomst.

Kinderen die moeilijke omstandigheden of ingrijpende gebeurtenissen meemaken, zoals bij een scheiding, reageren niet alleen met een reactie maar kunnen ook overlevingsgedrag ontwikkelen. Hun gedrag wordt een manier om met de situatie om te gaan en een gezonde ontwikkeling wordt belemmerd.

Het is van essentieel belang het kind als persoon, boven het gedrag van het kind te blijven zien. Het gedrag vertelt ons slechts dat wat kinderen niet zelf kunnen vertellen over wat ze meemaken en lastig voor hen is.

Gedrag en de situatie thuis
Als kinderen reageren op de scheiding van hun ouders zegt dit verder niet perse iets over de situatie van de scheiding. Het is bovendien niet abnormaal als kinderen voor korte duur even terugvallen in gedrag. Misschien willen ze weer hun knuffel in bed en kruipen ze op school of wil een jongere juist graag even met rust gelaten worden.
 
De reactie van de kinderen kan uit het niets lijken te komen en ook volkomen onlogisch voor ouders zijn in de situatie waarin zij verkeren. Maar gedrag is ook iets wat het kind overkomt en de enige manier om bewust of onbewust iets kenbaar te maken.
Bij een gezonde situatie bij scheiding en waar ouders nog respectvol met elkaar omgaan kan een kind toch boos zijn en misschien wel een stoel door de klas gooien. Bij een wrange pijnlijke scheiding kan een kind zich voor 200% inzetten op school en voorbeeldig gedragen. Bij een doorsnee scheiding situatie kan een kind buikpijn hebben en in bed gaan plassen.
 
Er zijn nog talloze voorbeelden waarbij gedrag zelfs niet in relatie tot de scheiding van ouders wordt gezien. Natuurlijk laten kinderen waar thuis iets is dat door de ouders verandert kan worden, die noodzaak vaak ook met hun gedrag zien. KIES kan voor kinderen een oplossing zijn om te achterhalen wat er voor het kind speelt en om tot betere verwerking te komen.
 
Een veilige eigen plek
Wanneer we het kind centraal stellen, kunnen we kijken naar welke veiligheid een kind nodig heeft. Die veiligheid begint meestal bij de eigen ouders van het kind.
Wanneer ouders scheiden of gescheiden zijn, ervaren kinderen dat vaak als dat hun veilige bodem waarop ze staan onder hun voeten weg gleed.
 
Het is het bij een scheiding dus extra belangrijk goed om te gaan met de kwetsbare bodem waar kinderen mee verder moeten. De bodem die scheuren bevat moet weer helen. Een kind moet opnieuw leren vertrouwen en hoe het weer stevig in het leven kan staan. Dat is enorm belangrijk voor de ontwikkeling en om zich gehecht te kunnen blijven voelen en veiligheid bij beide gescheiden ouders te gaan ervaren.
 
KIES voor de kinderen
Niet op elke school wordt KIES standaard aangeboden. Vaak kan er dan wel in de gemeente bij een jeugdhulp instantie aangemeld worden of is individuele begeleiding met KIES mogelijk. Op de website kan via het zoekveld direct contact gezocht worden met een KIES coach.
 
Lees hier meer over de gevolgen voor en gedrag van kinderen bij scheiding
 
 
 

KIES werkt samen met