Rechten kind bij scheiding

Rechten kind bij scheiding

Ga hier direct naar het KIES Kindplan
 
Als kinderen hun stem mogen laten horen, én wij luisteren. Als ze serieus genomen worden in hun wensen en behoeftes én we er iets mee doen. Als kinderen op een onafhankelijke plek kunnen vertellen wat belangrijk voor hen is en kenbaar weten te maken wat ze nodig hebben én wij aanvaarden dat we als maatschappij en volwassenen moeite moeten doen om kinderen recht te doen. Dán pas gaan we voldoen aan de rechten van het kind zoals we hebben opgesteld in het VN Kinderrechtenverdrag.

ontwikkelaar KIES voor het kind en o.m. het KIES Kindplan - Directeur Expertisecentrum Kind en Scheiding

KIES voor het belang van het kind
Bij alle maatregelen en besluiten die kinderen treffen, moet het belang van het kind voorop staan. Dat uitgangspunt is vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).
Nederland heeft dit verdrag ondertekend maar als overheid wordt vooralnog onvoldoende invulling aan dit artikel. Dat stelt ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Het adviesorgaan. 

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding roept het kabinet op om zorg te dragen voor ‘het daadwerkelijk, volledig en structureel borgen van de rechten en belangen van kinderen in relevante wetgeving en nationaal beleid bij scheiding.
 

Het KIES Kindplan voor de rechten van het kind
Het gaan scheiden en regelen van de scheiding is voor alle betrokkenen een lastige tijd waarin veel verschillende beslissingen genomen worden. Deze beslissingen worden tussen volwassenen gemaakt, maar ze gaan ook over het leven van kinderen.

We hebben in Nederland afgesproken, zoals staat in het VN verdrag Rechten van het kind, dat de mening van kinderen ook telt bij de dingen die over hen en hun leven besloten worden.
We vinden de rechten van kinderen en dat wat besloten wordt over hen bij een scheiding dus belangrijk.

De rechten van kinderen naleven is nog iets dat niet altijd verloopt zoals we hebben afgesproken. Elke vijf jaar wordt daarom bekeken of een land de kinderrechten van het ondertekende VN Kinderrechtenverdag ook daadwerklijk nakomt. Daarover wordt steeds een rapport met laatste aanbevelingen uitgebracht.

Bij een scheiding wordt over de invloed en mogelijke gevolgen voor een kind voor de rest van hun leven besloten. Uit onderzoeken weten we hoe groot die invloed kan zijn en hoe belangrijk het is om tijdig aandacht te hebben voor hoe er omgegeaan wordt met een scheidingssituatie. Des te belangrijker om kinderen bij de besluiten rondom een scheiding recht te doen en de kinderen te betrekken bij de besluiten die over hen worden genomen zonder kinderen de uiteindelijke keuze te laten bepalen of in een loyaliteits positie te plaatsen.

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding ontwikkelde voor het tijdig bewust maken van ouders wat kinderen nodig hebben en ondersteunen van kinderen bij de afspraken voor het ouderschapsplan, het KIES Kindplan© 
KIES Kindplan zorgt er voor dat kinderen vanuit hun belangrijke positie binnen het oorspronkelijk gezin en in relatie tot hun ouders, na scheiding niet enkel een afhankelijke positie hebben, maar dat ze daadwerkelijk participeren in het aangeven van hun wensen en behoeftes bij besluiten over hun eigen leven en toekomst onder begeleiding van een (KIES)professional die het kind informeert en ondersteund bij het invullen van het KIES Kindplan. Het KIES Kindplan zorgt er voor dat kinderen uit de rechtzaal weg kunnen blijven en enkel op een neutrale plek leert dat ze zelf ook grip hebben op hun eigen proces en invloed kunnen hebben op het proces dat de ouders aangaan en waarin zij meegnomen worden. Het bijzondere is dat de kinderen feitelijk zelf niets kiezen of zeggen waardoor ze in een loyaliteitspositie komen.
 
Via het hoorrecht kunnen kinderen van 12 jaar en ouder, die juridisch inbreng wensen alsnog contact opnemen met de rechter.De contact persoon van het kind kan dan het belang van het kind bij contactherstel of ze problematische scheiding situaties zo nodig mee onder de aandacht brengen en het kind en ouders in dit proces begeleiden.
 
Bij scheidingsituaties staat van het VN Kinderrechtenverdrag voornamelijk artikel 7, 12, 13 en 17 centraal. De belangrijkste onderdelen gaan over het recht op vrijheid van meningsuiting over dat wat het kind aangaat en waaraan een passend belang kan worden gegeven en het geven van duidelijke  informatie aan kinderen, waardoor kinderen ook beter tot hun mening kunnen komen. In de praktijk vraagt het geven van een stem aan kinderen bij scheiding en hen recht doen, een bewuste en doordachte uitwerking hoe kinderen kunnen participeren. Vanuit de jarenlange ervaring met de effectief bewezen jeugdinterventie en methode KIES bij scheiding, is het gelukt hen in rechten te voorzien voorbij het juridisch kader.
 
Het inzetten voor de rechten van het kind heeft niet te maken met de inzet van deze rechten in een rechtbank, als wel met aan de rechten van kinderen voldoen als maatschappij en volwassenen. Het gaat niet om een mediator of advocaat voor de kinderen, maar om een (jeugd) professional, mediator, advocaat of andere volwassene die het kind vertrouwt en die in staat is met kinderen te spreken en hen te helpen het KIES Kindplan te lezen en invullen.

Door kinderen te laten participeren in de besluiten die genomen worden over zijn of haar leven doen we hen recht. Dat kan ook door een (KIES) mediator of advocaat, maar deze heeft dan een andere functie dan (enkel) juridisch vertegenwoordiger. We maken te vaak nog mee dat kinderen behalve tussen hun ouders ook jarenlang tussen beschikkingen en hulpverleningsplannen in komen te staan en een onbelaste jeugd voorbij gaat en in het teken staat van de scheiding. Het doel van het KIES Kindplan is dat iedereen zich realiseert dat kinderen vaak heel goed kunnen aangeven wat ze willen, dat ook kunnen (leren) verwoorden, en dat het belangrijk is dat ze zich kunnen uitspreken in de veilige wetenschap dat het bij de besluiten in de scheiding niet aan hen maar aan de volwassenen, ouders en/of helaas de rechter, blijft om te beslissen voor de best haalbare jeugd met gescheiden ouders.
 
Recht doen aan kinderen en jongeren bij scheiding? Lees verder over KIES en het KIES Kindplan
Meer weten over ons werk als Expertisecentrum Kind en Scheiding en kinderrechten? Beluister dan ook deze video van het intervieuw van Lars Westra van Visie van Kinderen en de Kindervisie Podcast met onze KIES Kwaliteitsmanager Jacquelijn van der Vijver op YouTube


         Foto Just Justa
 
 

 

 
 
 

KIES werkt samen met