VN en Internationale Verdrag inzake de Rechten van het kind

VN en Internationale Verdrag inzake de Rechten van het kind

De Verenigde Naties heeft op 20 november 1989 het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het kind aangenomen. Dit Kinderrechtenverdrag geeft belangrijke uitgangspunten én verplichten mee, zodat we er als maatschappij en volwassenen voor zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen (blijven) ontwikkelen.

De afspraken in het verdrag gaan over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Ze gaan bijvoorbeeld over onderwijs, gezondheid, familie en ouders. Ook zijn er afspraken over vrijheid van geloof, mishandeling, misbruik en vrijheid van meningsuiting.

Nederland bekrachtigde het Kinderrechtenverdrag op 8 maart 1995 en is sindsdien verplicht het verdrag na te leven.

Ouders en kinderen hebben beiden rechten bij scheiding.
Ouders hebben ook plichten. De ouderlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het gezag en omgangsrecht is afgesproken in Europeese wetgeving. 
De rechten van het kind zijn opgenomen in het VN Kinderrechtenverdrag.

KIES werkt samen met