Toelichting bewezen effectiviteit en onderzoeken

Toelichting bewezen effectiviteit en onderzoeken

Nadat KIES aandacht, rechten en begeleidingsmogelijkheden voor kinderen bijscheiding vanaf 2002 op de kaart wist te zetten, zijn er behaalve de mooie verbindingen en samenwerkingen met KIES, ook nog verschillende andere mogelijkheden bedacht en ontwikkeld op het gebied van scheiding en ondersteuning voor kinderen. Ouders maar ook professionals, organisaties en gemeenten geven wel eens aan, door het bos de bomen niet meer te zien. Dat was natuurlijk juist niet de bedoeling. Het NJI heeft de verschillende interventies opgenomen in een databank in een poging de interventies inzichtelijker te maken. Ook daar krijgen we soms nog vragen over.
 
Wat zegt de waardering van de opname in de databank effectieve jeugdinterventies bij het NJI, Nederlands Jeugd Instituut nu eigenlijk?

Bij de opname van een interventie en methodiek zoals KIES, zijn er verschillende tredes van waardering. Des te hoger de waardering, des te beter aantoonbaar dat de methode werkt en effectief bewezen is. KIES is met de op één na hoogste waardering bewezen effectief. KIES is bovendien van de twee interventies in Nederland bij scheiding die met deze waardering in de databank effectief bewezen interventies is opgenomen, de enige van deze twee waar een drie jarig effecten onderzoek Universiteit Utrecht aan vooraf ging. KIES is bovendien in Nederland ontwikkeld en op de Nederlandse praktijk afgestemd.

De hoogste waardering krijgt een interventie waar ook buitenlands onderzoek naar is verricht. KIES wordt wel ook in andere landen, waaronder Aruba, uitgevoerd, maar er is nog geen afgerond buitenlands onderzoek naar KIES waarmee we de effecten voor het verkrijgen van die hoogste waardering kunnen aantonen.

Toelichting op de waardering oordeel van de onafhankelijke erkenningscommissie en opname databank Nederlands Jeugdinstituut:

De commissie vindt KIES een mooi en concreet uitgewerkt programma dat kindvriendelijk is weergegeven. De uitgevoerde RCT geeft goede aanwijzingen voor effectiviteit van KIES op het hoofddoel en een aantal subdoelen, als KIES wordt ingezet als selectieve preventie.
De mooiste waardering naast deze waardering voor KIES is dat we kinderen en het aandacht geven, recht doen en hulp bieden bij scheiding op de kaart hebben gezet en dat nu bijna alle gemeenten in Nederland wel een vorm van KIES begeleiding bieden! De allermooiste waardering ontvangen alle KIES professionals dagelijks in hun praktijk van de ouders, kinderen en jongeren zelf!

Wil jij ook werken met KIES?
Lees verder op onze website of meld je aan bij onze KIES Academie voor deelname aan onze mooie KIES trainingen voor professionals.

KIES werkt samen met