School

School

"KIES bracht ons een veilige en gezonde school bij scheiding situaties. We hebben nu meer kennis voor ons personeel, KIES begeleiding voor onze kinderen en informatie voor ouders. Onze school is een KIES school en daar zijn we trots op!"


Foto Monique Claes

School en scheiding
Elke school heeft te maken met scheiding. KIES is hét all round aanbod voor scholen sinds 2002 in begeleiding van leerlingen, informeren van ouders en ondersteunen bij het maken van beleid bij scheiding en zorgdragen voor kennis over scheiding op school.

KIES is een effectief bewezen interventie waar drie maal onderzoek door de Universiteit van Utrecht naar is gedaan.
Het aanbod van KIES is gericht op het kind, de ouders, personeel van de school en zet zich in op de het niet verbreken van de vebindings driehoek kind-ouders-school bij scheiding.
KIES is ook een Gezonde School interventie en opgenomen in de databank van Loket Gezond Leven van het RIVM. Daarnaast is KIES opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies bij het NJI (Nederlands Jeugd Instituut.

KIES coaches kunnen KIES groepen en KIES individuele begeleiding op school bieden. Ook zijn er KIES professionals die de school kunnen ondersteunen tot het realiseren van een KIES vriendelijke school. 

Elke school heeft vragen over scheiding situaties.
Wat kun je bijvoorbeeld als school doen voor een kind dat aantoonbaar last heeft van de scheiding van zijn ouders?Vanzelfsprekend kan er door de school extra aandacht gegeven worden aan het kind en het kind extra proberen bij te staan. KIES kan kinderen op school ondersteunen en zorgen dat ze minder belast worden in hun ontwikkeling.

Informatie en tips om als school en professional zelf bij te dragen in beter omgaan met kinderen in scheidingsituaties, hen troost te bieden, te steunen en te helpen:

 • Alle leeerlingen reageren op heet meemaaken van de scheiding van hun ouders. Soms direct, soms in een latere fase.
 • Geen enkele leeerling wenst zich gescheiden ouders. Sommige scheidingen kunnen wel opluchting geven doordat er rust en/of veiligheid komt
 • Als school en professional ben je een  vertrouwde plek voor leerlingen. Door alleen al even te laten weten dat je de leerling in de betreffende situatie ziet, geeft veiligheid
 • Ben er in de eerste plaats voor de leerling en daarna voor het gezin, houd contact met beide ouders
 • Luister naar wat de leerling verteld, laat het kind zelf praten en bied een luisterend oor
 • Geef ‘toestemming’ verdriet te uiten op het moment dat de leerling het kwijt wil
 • Elke leerling is anders en zal zich anders uiten.
 • Elke andere leeftijd en ontwikkelingsfase maakt dat een kind zich anders, wel of niet en meer of minder bewust is van de situatie van de scheiding
 • Heb begrip dat wennen en aanpassen aan de situatie, tijd en aandacht van de leerling vraagt
 • Ook zijn alle scheidingen anders en maakt elke leerling mmet ouders in scheiding iets anders mee
 • Het is niet per definitie zo dat ouders in een scheiding ruzie maken en/of dat de leerling er getuige van is
 • Moedig de leerling aan om over de scheiding te praten als het kind je iets wil vertellen. Geef aan dat het verhaal veilig bij je is (tenzij je je zorgen maakt). Als je je zorgen maakt dan vertel het kind welke stappen je moet nemen.
 • Geef aan dat alle gevoelens normaal zijn
 • Geef eerlijk en open antwoord en zeg het ook als je het antwoord niet weet
 • Vraag de leerling wat voor steun het nodig heeft
 • Besteed aandacht aan speciale gelegenheden en gebeurtenissen (bijvoorbeeld verjaardagen, ziekte en vakanties)
 • Zeg dat het er niet alleen voor staat
 • Zorg voor KIES op school of verwijsmogelijkheden

Voor meer tips over de rol van school bij echtscheiding verwijzen we naar het artikel "kinderen van gescheiden ouders hebben ondersteuning nodig". Dit artikel is in maart 2023 verschenen in Beter Begeleiden, een uitgave van de LBBO (http://www.lbbo.nl)

KIES op je school?
KIES is er voor alle kinderen. KIES als groepsinterventie is in eerste instantie bedoeld voor op school en onder schooltijd. Bij KIES op de eigen school is deelname voor kinderen het minst belastend en is het net als voor elk ander kind dat naar een begeleidingsgroep gaat ‘normaal’. Er zijn ook andere voordelen aan verbonden waarom de groepen op school onder schooltijd zijn. Alle kinderen gaan naar school, je bereikt hen daar dus goed. Ook alle ouders bereik je makkelijk(er) via school. KIES op school is laagdrempelig voor zowel kinderen als ouders. KIES op school is geen ‘hulpverlening'. Toestemming geven voor deelname aan KIES is daardoor ook minder bedreigend voor de meeste ouders. 
Deelname aan KIES op school heeft meer voordelen. Het kind voelt zich veilig op school: eens te meer na de deelname aan KIES. Het kind voelt zich gehoord en gesteund in zijn/haar eigen omgeving. Daarnaast weet het kind dat ook andere kinderen. leeftijdgenoten van dezelfde school, hetzelfde hebben meegemaakt. Ze voelen zich minder een uitzondering en minder alleen. Bij KIES op school is de noodzakelijke informatie op school over het kind aanwezig bij zorgen, kan er zo nodig samen in de zorg worden opgetrokken en zijn er kortere lijntjes naar jeugdhulpverlening. In deze vorm is KIES het meest preventief. Elke ouder en de school ontvangen voor hen relevante informatie over KIES en het opvoeden van kinderen bij scheiding.

KIES op een andere school
KIES kan ook op een andere dan de eigen school worden aangeboden wanneer het een school in een kleine gemeenschap betreft en er te weinig kinderen per school kunnen deelnemen. De verantwoordelijkheid van kinderen via verschillende scholen bijeen te brengen en laten reizen is dan voor de school.Voorkeur blijft KIES aanbieden op de eigen school en onder schooltijd, zodat het optimaal resultaat geeft, preventief en curatief kan werken, kinderen én ouders zo min mogelijk belast en KIES op een voor de kinderen veilige en neutrale plek wordt aangeboden.

Hoe werkt het?
Als school kun je KIES op school krijgen door KIES professionals een traject te laten begeleiden. Voor de KIES groepen wordt door de meeste gemeentes subsidie verleend. Het is ook mogelijk om kinderen individueel te laten begeleiden door een ambulante KIES coach.
Ook zijn er scholen die professionals met relevante werkervaring en achtergrond laten scholen zodat ze contuiteit op school hebben voor het aanbod en KIES zelf op school kunnen inzetten wanneer dit wenselijk is.
Voor het begeleiden van de school in het nadenken over te maken beleid bij scheiding op school en/of het team informeren of scholen over scheiding en school kan geinformeerd worden naar de mogelijkheden door te mailen naar info@kiesvoorhetkind.nl 
Ga hier naar direct contact met een KIES professional.

 


KIES werkt samen met