Kinderrechten volgens VN Kinderrechten comité

Kinderrechten volgens VN Kinderrechten comité

Nederland moet aan de slag met de naleving van kinderrechten

-VN Kinderrechtencomité, maart 2022-

Rapport Nederlandse situatie Kinderrechten - 9 maart 2022
Elk land dat het VN-Kinderrechtenverdrag heeft bekrachtigd, legt elke vijf jaar verantwoording af aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties over de situatie en ontwikkelingen m.b.t. kinderrechten in dat land. In februari 2022 is de Nederlandse regering voor de vijfde keer door het VN-Kinderrechtencomité ondervraagd over de naleving van kinderrechten in Nederland. Op 9 maart 2022 is het rapport m.b.t. de Nederlands situatie en de naleving kinderrechten gepresenteerd.

Conclusie situatie Nederland volgens VN Kinderrechtencommité
De conclusie van het onderzoek van het VN Kinderrechtencommité is dat Nederland veel meer doen om de afgesproken kinderrechten beter na te leven. Het comité presenteerde een lijst met punten van van zorg en aandacht voor verbetering. Het gaat daarbij om de aandacht en rechten van kinderen bij geweld tegen kinderen, situaties m.b.t. de toeslagen affaire, migratie, de gevolgen van klimaatverandering en digitale kinderrechten. Er zijn te veel regionale verschillen binnen Nederland in de toegang die kinderen en jongeren hebben tot gezondheidszorg, onderwijs, sociale bijstand en jeugdzorg. Het maakt namelijk een verschil in welke gemeente een kind woont welke mogelijkheden er zijn. Dat heeft grote gevolgen voor kinderen in kansarmere situaties. Het hoge aantal uithuisplaatsingen in Nederland is zorgelijk, waarbij specifiek de toeslagenaffaire wordt genoemd. Schulden mogen geen reden zijn voor uithuisplaatsing, aldus het comité. Kinderen die door de toeslagenaffaire gedupeerd zijn, moeten kunnen rekenen op compensatie en psychosociale hulp. Het VN-comité geeft aan dat kinderen zelfstandig aanspraak moeten kunnen maken op sociale zekerheid. Nu is dat niet altijd het geval.

Eerder gegeven aanbevelingen
Het VN-comité herhaalt de zorg over het gebrek aan kennis over kinderrechten bij kinderen en professionals. Al in 2015 is bijvoorbeeld het belang van een ‘kinderrechtentoets’ (Child Rights Impact Assessment) die de mogelijke gevolgen van wetgeving en beleid voor kinderen en jongeren kan aantonen onder de aandacht gebracht. Dit kan negatieve gevolgen voorkomen. Ook zouden kinderen en jongeren vaker moeten kunnen participeren over beslissingen die over hen worden genomen. Het comité heeft Nederland meermaals gevraagd om het Optioneel Protocol inzake een Communicatieprocedure te onderschrijven zodat kinderen de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen als een land hun kinderrechten schendt. Dat is anno 2022 in Nederland (nog) niet mogelijk.

Kinderrechten bij scheiding
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding ziet behalve deze zorg en aandachtspunten dat de rechten van het kind bij scheiding niet worden nageleefd en brengt dit specifieke punt van zorg onder de aandacht.


KIES werkt samen met