13-17 jaar

13-17 jaar

 KIES voor 13-17 jaar

Direct naar contact met een KIES professional.

We vinden het belangrijk dat volwassenen proberen te begrijpen wat jongeren met gescheiden ouders ervaren en wat ze nodig hebben. Daarom werken we graag samen voor meer onderzoek om begeleiding en hulp zo goed mogelijk te laten aansluiten.
We hebben samen met studenten maatschappelijk werk CHE (2019) en van de Universiteit Utrecht (2020) gewerkt aan het onderzoek KIES voor jou! 

Voor jongeren:
KIES Jongeren pagina
Onderzoek Universiteit Utrecht 'Waar hoor ik thuis?'

Voor ouders: 
Naar KIES Gescheiden Opvoeden
Onderzoek Universiteit Utrecht 'Waar hoor ik thuis?'


Voor ouders

Vanaf de puberteit begrijpen kinderen pas echt dat een relatie voorbij kan gaan. Toch is een scheiding ook voor een puber een vaak heftige en verwarrende periode. Ze kunnen het gevoel hebben dat alles wat jullie vroeger als gezin deelden dus 'fake' of 'nep' was. Ze reken daardoor makkelijker vertrouwen kwijt terwijl ze dat in deze fase juist goed kunnen gebruiken.
Er komt veel op het bordje van een puber om mee te moeten dealen. Zelf komen of zitten ze in een fase waarin ze zelf gaan loskomen van hun ouders. Tegelijkertijd hebben ze jullie als hun veilige vertrouwde basis naast zich nodig. De hormonen maken dat pubers erg gaan veranderen. Hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling én hun lichaam verandert. Daarnaast verandert er ook veel voor pubers in onderwijs en studeren, leeftijdgenoten, vriendschappen en verliefdheid.

Ontwerp Amber Wildeman

Bij alle veranderingen die je kind zelf doormaakt kan het meemaken van een scheiding te veel zijn. Er is behoefte aan een stabiel thuis terwijl een scheiding maakt dat alles even anders is en gaat. Sommige pubers zoeken daardoor ergens anders of in iets anders, afleiding. Ze willen afleiding van de situatie van de scheiding. Vaak schamen pubers zich voor hun ouders. Het past bij hun leefijd dat ze wensten dat alles 'normaal' zou zijn. Er zijn pubers die zich zorgen maken om hun ouder en thuis inspringen en taken overnemen van één van de afwezige ouder op de plek waar ze verblijven. Je kind kan bedenken dat het mee verantwoordelijk is hoe het met iedereen gaat en mee voor broertjes en zusjes gaan zorgen. Dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling. Sommige pubers hebben op de situatie waarin zij komen een heftige reactie. Ze gaan in verzet tegen beide of één van beide ouders en handelen op de manier die op dat moment voor hun mogelijk is om duidelijkl te maken dat er iets speelt dat te veel is om goed te hanteren. Elke puber is anders. Ze reageren op hun leerfijdsfase én de scheiding.

Ook al lijkt je puber wijs genoeg om alles te begrijpen, verwacht je misschien al volwassen reacties en gedrag. Pubers zijn kinderen in ontwikkeling naar volwassenheid. Ook voor een puber is het juist belangrijk dat je met je kind blijft praten, dat je aangeeft van hem/haar te blijven houden 'no matter what', dat je wat ruimte kunt geven terwijl je goed volgt hoe het gaat met je kind én je kind zo nodig een plek te biedt waar ze met leeftijdgenoten of bij een KIES coach vragen kan stellen en waar je kind kan delen hoe de scheiding beleeft wordt en met anderen kan zoeken naar herkenning, erkenning en eigen beste oplossingen.


Korte informatie en tips 13-17 jaar
 • Pubers kunnen aangeven als ze willen praten over de scheiding, dwing hen daar niet toe
 • Pubers willen niet betrokken worden in besluiten tussen ouders
 • Pubers kunnen wel een mening hebben over bijvoorbeeld de omgangsregeling. Het is belangrijk hun behoeftes serieus te nemen zonder dat ze als kind teveel verantwoordelijkheid hoeven te ervaren
 • Ze horen graag eerlijk en zonder details wat er speelt
 • Ze kunnen niks met kwaadspreken over de andere ouder
 • Ze horen graag wat de scheiding of een verandering in de scheiding situatie voor hen inhoudt aan praktische gevolgen
 • Opstandig gedrag, terugtrekken, veranderingen in cijfers en presteren op school kunnen zowel met de scheiding als de puberteit te maken hebben
 • Als pubers bijspringen en thuis helpen dan geef hen daarvoor waardering. Bewaak ook dat ze niet teveel volwassen taken op zich nemen
 • Laat hen voelen dat ze hun eigen behoeftes en activiteiten niet aan de kant hoeven te zetten door de situatie van de scheiding
 • Zorg dat je er als ouders altijd voor hen bent, hoe de situatie ook is of is geweest. Pubers hebben het al moeilijk genoeg met zichzelf
 • Bezorg kinderen geen problemen in loyaliteit. Pubers hebben behoefte aan beide ouders. Ze kunnen omwille van rust en om van ‘het gedoe’ af te zijn soms kiezen om één van beide ouders (even) niet te zien. Eigenlijk klopt dat meestal niet met hun diepste behoefte.
 • Pubers moeten grenzen ontdekken en hebben baat bij regels die bij beide ouders tenminste in basis overeenkomen. Als pubers merken dat ouders uitgespeelt kunnen worden dan proberen ze dat vaak uit bij zowel niet als wel gescheiden ouders. Het is goed om als ouders rekening te houden met deze fase in het afstemmen van toelaatbare regels en waarden en normen.
 • Een scheiding speelt niet alleen als je gaat scheiden. Er komen steeds opnieuw momenten van verandering en de emoties en gedragingen die de verandering met zich meebrengt. KIES kan kinderen en ouders in alle fases van de scheiding helpen er mee om te gaan.
Foto Nelly Snels KIES 13-17 jr, jouw verhaal

 


KIES werkt samen met