Basistraining KIES mediator

Basistraining KIES mediator

 
KIES Mediation 

Geaccrediteerde Specialisatie kinderen en scheiding

Kinderen én hun ouders recht doen bij scheiding. Dan pas regel je de scheiding rechtmatig en inclusief.

-Familierechten advocaat & mediator-

Wil je als mediator meer professionele kennis over het betrekken van de kinderen bij mediation? Wil je meer weten over praten met en luisteren naar kinderen? Volg de basistraining KIES Mediation voor een goede samenwerking met KIES professionals en om zelf het belang van het kind voorop zetten in je mediation.

Foto Monique Claes

Als mediator of advocaat is er voor een scheiding oneindig veel, dat allemaal belangrijk is, te regelen. Er moeten zakelijke afspraken worden gemaakt – bijvoorbeeld over huis en alimentatie – maar bij een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn is het zeker zo belangrijk om de positie en stem van het kind kenbaar te maken aan ouders.
Tegelijkertijd is dat laatste voor veel mediators en advocaten een uitdaging. Hoe zit dat met jou? Geef jij kinderen bij het maken van alle afspraken eigenlijk een stem? Neem je hen serieus? Op welke wijze zijn de rechten van kinderen vertegenwoordigd in jouw werk?

 In twee dagen KIES Mediator
In de tweedaagse training KIES Mediation krijg je handvatten om je kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten. Je vergaart – op een interactieve wijze - specifieke kennis – aansluitend bij de verschillende leeftijden van kinderen – en maakt je  expertise eigen door uitwisseling, geïnformeerd worden en te oefenen.

Na de twee dagen training mag je jezelf ‘KIES Mediator’ noemen en kun je werken vanuit een bewezen bredere blik op alle leden van het voormalig intacte gezin: afzonderlijk en als geheel.  Deze korte en  intensieve specialisatie is een rijke aanvulling voor het bieden van een inclusieve en kindvriendelijk scheiding waarbij recht wordt gedaan aan kinderen volgens het Internationaal Verdrag  inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

 Over KIES
KIES is een door de Universiteit Utrecht onderzochte en effectief bewezen methodiek (databank Nederlands Jeugd Instituut (NJI), om kinderen en hun ouders bij scheiding professioneel en volgens de richtlijn jeugdhulp bij scheiding van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NOV) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) (NVO), te begeleiden. Vanaf 2002 wordt KIES zowel in groepsverband als individueel aangeboden bij bemiddeling, op scholen en binnen de jeugdhulpverlening. KIES professionals zijn voor ouders, verwijzers en instanties te vinden en te bereiken via de website www.kiesvoorhetkind.nl

De trainingen die volgens de KIES methodiek worden aangeboden aan professionals worden gegeven door in KIES en voor het betreffende certificaat ervaren trainers en rollenspel acteurs.

Inhoud van de twee daagse specialisatie training
 • Een basis om vanuit ontwikkelingsfasen bij kinderen, hun behoeftes en gedrag beter te herkennen;
 • Kennis over de positie van het kind bij scheiding;
 • Kennis over loyaliteit van kinderen en systemische processen;
 • Vaardigheden om de positie van het kind en diens proces van de scheiding bespreekbaar te maken met kinderen en hun ouders;
 • Kennis over kinderen en scheiding bij verschillende leeftijden;
 • Kennis en vaardigheden over contact maken met kinderen;
 • Tools krijgen én daarmee oefenen voor het voeren van een kindgesprek;
 • Werken met effectieve ondersteuningsmogelijkheden voor kind en ouder, zoals het KIES Kindplan (voor de verschillende leeftijden);
 • Werken aan de hand van het stappenplan van de effectief bewezen KIES methode; Inzicht in mogelijkheden voor samenwerking en verwijsmogelijkheden;
 • Deel uit maken van een groot professioneel netwerk van KIES professionals;
 • Gebruik maken van de besloten digitale omgeving, het KIES Platform en de KIES Kennis en Materialen Bank.

 

KIES Mediation - Studiebelasting en tijd
 • Dag 1 van de scholingsdagen is van 10.00 uur tot 12.30 uur, 13.30 - 17.30 uur, 19.30 - 21.00 uur;
 • Dag 2 van de scholingsdagen is van 9.00 uur - 12.30 uur, 13.30 - 17.00 uur;
Vooraf ontvangen de deelnemers een huiswerkopdracht.


Wanneer en op welke locatie?
De trainingsdagen worden aangeboden op een prachtige locatie met fijn verblijf. Voor meer informatie en de volgende datum is meer te lezen op de website en voor vragen kan geïnformeerd worden via info@kiesvoorhetkind.nl

Na de KIES Mediation training:
 • Heb je meer kennis, inzicht en handvatten over het in gesprek gaan met kinderen bij scheiding;
 • Ben je je bewuster van de dynamieken tussen de leden van het voormalig intacte gezin bij scheiding;
 • Herken je de gevoeligheden en belangen voor de hechting van het kind;
 • Beschik je over in de praktijk bewezen tools voor gespreksvoering met kinderen;
 • Weet je hoe je een kindgesprek voert en interpreteert en werkt met het KIES Kindplan voor alle leeftijden;
 • Weet je hoe je de wensen en behoeften van kinderen kunt terugkoppelen aan ouders bij het maken van het ouderschapsplan;
 • Draag je bij aan preventie bij scheiding door het aanbieden van relevante psycho-educatie aan ouders.
 • Kun je signaleren, weet je de weg bij een ‘niet pluis gevoel’ en kun je verwijzen naar passende hulp;
 • Heb je geleerd om te werken vanuit de) KIES methodiek;
 • Heb je geoefend met uiteenlopende situaties die je tegen kunt komen in je werk als KIES Mediator;
 • Word je als KIES Mediator gevonden door ouders, collega’s en/of verwijzers op de website www.kiesvoorhetkind.nl. 

Aanmelden
Aanmelden voor deze leerzame en inspirerende dagen scholing kan via de website www.kiesvoorhetkind.nl
Deelname aan de dagen KIES Mediation is inclusief koffie, thee, een heerlijke lunch en diner eten/drinken en overnachting en de certificering en registratie voor de KIES website. Na deelname aan de dagen en ontvangst van het certificaat kan gebruik worden gemaakt van het KIES Mediation logo.
Het eerste jaar kun je als KIES Mediator gratis op de website van KIES met je profiel gevonden en benaderd worden. Daarna kan lidmaatschap worden aangegaan.

KIES Mediation - PE, PO punten
Voor deelname aan de training zijn door MfN Mediation 14 PE punten toegekend.
Het bestuur van de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators kent vaardigheidspunten toe aan deze training.

 

 
 

KIES werkt samen met